Mitä teemme

Meille on tärkeää, että kehittämistyömme koskettaa jäsenjärjestöjen arjen työtä ja hyödyttää niin järjestöjen kuin kuntienkin työtä. Kehittämistyötämme ohjaavat myös kansalliset ohjelmat ja kehittämishankkeet, järjestöjen ja kuntakumppaneiden strategiat sekä rahoittajien rahoituslinjaukset.

Kaikki toteuttamamme hankkeet ovat johtaneet konkreettisiin tuloksiin joko jatkohankkeen muodossa tai vakiintuneena toimintana, jota on monistettu moniin eri suuntiin.

Hankkeet

Perhelinja

Perhelinja tarjoaa lapsille, nuorille ja perheille sekä heidän läheisilleen järjestöjen tuottamaa matalan kynnyksen neuvontaa, ohjausta ja keskusteluapua Varsianis-Suomen alueella.

Kotoa kouluun

Kotoa kouluun -toiminta on tarkoitettu Turussa koulua käyville alakoululaisille ja heidän perheilleen, kun lapsella on myöhästelyjä, hankaluutta lähteä kouluun tai jatkuvia poissaoloja. Poissaoloja voi olla kertynyt vasta vähän tai jo enemmänkin.

Halisten hanke

Lastensuojelujärjestöjen yhteishanke, jonka tavoitteena on edistää alueen lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia.

Järjestön toteuttamia hankkeita

  • JärjestöSotehanke 113, Varsinais-Suomi oli varsinaissuomalaisten sote-järjestöjen yhteinen hanke, jolla vahvistettiin järjestöjen roolia osana tulevaa sote-aluetta ja maakuntaa. Numeroilla 113 viitattiin kolmannen sektorin hätänumeroon sote-uudistuksen myllerryksessä: hankkeen tavoitteena oli varmistaa, että järjestöt ovat mukana sote- ja maakuntavalmistelussa ja että kansalaisjärjestötoiminnan edellytykset ovat turvattuja peruskuntatasolla myös tulevaisuudessa. Hanke toteutettiin kolmen vastuujärjestön yhteistyönä. Mukana olivat Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry, Turun Kaupunkilähetys ry ja Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry. Lue lisää hankkeesta Innokylän verkkosivuilla.

     

    Hankkeesta juurtuneena toimintana jatkaa 113 Sote-järjestöjen neuvottelukunta. Tutustu neuvottelukunnan toimintaan ja tehtäviin Varsinais-Suomen sote-hankkeiden verkkosivulla. Lisäksi neuvottelukunnalla on käytössä seuraavat some-kanavat:

  • Murkkuneuvola-hankkeessa kehitettiin järjestölähtöiseen auttamistyöhön perustuvaa, ehkäisevää ja varhaisen tuen toimintaa 12–18 -vuotiaille nuorille ja heidän vanhemmilleen yhteistyössä kunta- ja järjestökumppaneiden kanssa. Kehitetty matalan kynnyksen toimintamalli nimettiin Linkki-toiminnaksi. Hankkeen aikana kehitettiin muun muassa Murkkufoorumi™ – vanhempien vertaisryhmä ja RennoX™ – nuorten hyvinvointiryhmä, joita on levitetty edelleen ammattilaisten käyttöön ohjaajan oppaiden ja koulutusten avulla. Hankkeen merkittävimpänä tuloksena RAY myönsi Linkki-toiminnalle vuoden 2016 alusta kohdennetun toiminta-avustuksen.

  • Yhdessä enemmän -hankkeen aikana tehtiin kehittämistyötä järjestöjen palvelujen entistä paremmaksi löytämiseksi ja Perhetalo Heidekenin kehittämiseksi ehkäisevän työn osaamis- ja kehittämiskeskuksena. Hankkeen aikana aloitettiin vuosittaisten Lastensuojelun järjestömessujen järjestäminen Perhetalo Heidekenillä Lapsen oikeuksien päivän yhteydessä, kehitettiin ja tuotettiin uusia palvelukarttoja järjestöjen palveluista ja kehitettiin kunta- ja järjestökyselyt järjestöjen edunvalvonnan ja kuntien päätöksenteon tueksi.  Hankkeen aikana kehitettiin myös Hakulaari – sähköinen hakupalvelu, joka auttaa löytämään lastensuojelujärjestöjen tarjoamia palveluja ja toimintaa lapsille, nuorille ja perheille Varsinais-Suomessa.  Hankkeen seurauksena järjestöön saatiin vakinaistettua koordinaattorin toimi.

  • TUEXI-hankkeessa kehitettiin 12-18-vuotiaille nuorille suunnattua, ammatillisesti ohjattua tukihenkilötoimintaa yhteistyössä jäsenjärjestöjen ja kuntien kanssa. Hankkeen keskeisimpiä tuotoksia olivat TUEXI-tukihenkilötoiminnan malli, tukihenkilötoiminnan palvelukartta ja yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa tehty Tukihenkilötoiminnan laatukäsikirja Tuexi, jossa on kuvattu lastensuojelujärjestöjen tukihenkilötoiminnan periaatteet, arvot ja tärkeimmät prosessit. TUEXI-tukihenkilötoiminnan malli siirtyi jäsenjärjestöistä MLL:n Varsinais-Suomen piirin toiminnaksi vuodesta 2011 eteenpäin.

  • Järjestön ensimmäisessä, vuosina 2004-2008 toteutetussa Palveluohjaus-hankkeessa parannettiin lapsille, nuorille ja lapsiperheille tuotettavien palvelujen yhteensopivuutta, saatavuutta ja kustannustehokkuutta. Tarkoituksena oli tehdä järjestöjen palveluntarjontaa näkyväksi, kehittää palvelujen laatua ja lisätä järjestöjen ja julkisten palveluntuottajien yhteistoimintaa siten, että palveluprosessit toteutuvat sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti asiakkaiden näkökulmasta. Hankkeessa tuotettiin muun muassa palvelukartta Varsinais-Suomessa toimivien lastensuojelujärjestöjen palveluista sekä vapaaehtoistyön eettiset periaatteet järjestöille. Hanke toimi myös Perhetalo-hankkeen sisällöllisenä kehittäjänä ja toteuttajana.

Ammattilaisille ja opiskelijoille

Kokoamme jäsenjärjestöjemme palvelut yhteen alueen ammattilaisten työn tueksi. Tuotamme materiaaleja ja esittelemme järjestöjen toimintaa.