Turun yliopisto tutkii 15-21-vuotiaiden köyhyyskokemuksia

Turun yliopisto keräsi syksyllä 2022 kirjoituksia nuorten arkipäiväisistä köyhyyskokemuksista. Kirjoituksia tuli paljon ja ne sisälsivät kiinnostavia ja tärkeitä havaintoja nuorten kokemasta köyhyydestä. Nyt tutkimusryhmä kerää haastatteluja köyhyyttä kokeneilta 15-21 -vuotiailta nuorilta. Tutkimuksen tavoitteena on löytää keinoja, joilla voidaan vähentää ja lievittää nuorten kokemaa köyhyyttä, sekä lisätä ymmärrystä nuorten köyhyydestä Suomessa. Haastattelut kerätään 1.9.2023 –31.12.2023.

Haastateltava saa itse määrittää mitä kertoo haastattelussa. Alla on listattuna kysymyksiä, joilla haastatteluun voi halutessaan valmistautua:

  •  Mitä köyhyys sinulle tarkoittaa?
  •  Mikä on se joukko / yhteisö / porukka, johon koet kuuluvasi tai johon haluaisit kuulua?
  • Miten paljon koet voivasi vaikuttaa omaan tilanteeseesi?
  • Kiinnostaako sinua vaikuttaa yhteiskunnallisesti tai omassa elinpiirissä jotenkin?
  • Mitkä asiat, tavarat tai tekemiset ovat sinulle merkityksellisiä?
  • Missä tilanteissa et tunne olevasi köyhä?
  • Mikä auttaa sinua jaksamaan silloin, kun on vaikeaa?
  • Mitä odotat ja toivot tulevaisuudeltasi?

Lisäksi haastattelussa kysytään taustatietoina ikää, sukupuolta ja asuinpaikkakunnan tyyppiä. Taustakysymyksiin vastaaminen on vapaaehtoista. Haastattelu tehdään osallistujan toivomassa, haastatteluun sopivassa paikassa tai haastattelijan ehdottamassa paikassa. Haastattelu voidaan tehdä myös etähaastatteluna tietoturvallista verkko-ohjelmaa käyttäen. Tutkimushaastattelut tallennetaan. Äänitallenteet muunnetaan tekstimuotoon haastattelujen jälkeen ja tuhotaan, kun ne on muunnettu tekstimuotoon. Haastattelu kestää puolesta tunnista tuntiin.

Voit lukea lisää haastattelusta, tietosuojasta ja haastatteluun ilmoittautumisesta tutkimuksen nettisivuilla:
Nuorten arkipäivän kokemuksia köyhyydestä (Turun yliopisto)

Lisätietoja tutkimuksesta ja haastatteluista antaa vastuullinen tutkija Anna-Maria Isola (anna-maria.isola@utu.fi / 046 8103877)