Vaikuttavuusmallinnusten työpaja jäsenjärjestöjen johdolle

VSLJ:n jäsenjärjestöjen johdolle suunnattu Heideken akatemia saa jatkoa! Työpajapäivässä perjantaina 25.8. kello 8.30-15.30 Perhetalo Heidekenillä syvennytään vaikutusten ja yhteiskunnallisen hyödyn mallintamiseen. Tavoitteena on vaikuttavuusosaamisen ja johtamisen vahvistaminen. Työpajapäivä antaa työkaluja myös syksyn STEA-hakemuksia varten. Päivän vetää Sosped Keskuksen Miikka Vuorinen.

Aikataulu

8.30-10.00 Vaikuttavuusmallinnusten esittely ja keskustelu
10.00-10.10 Tauko
10.10-12.00 Temaattiset pienryhmät 1

  • varhainen tuki
  • riskiluokat järjestön ja VSLJ:n palveluissa
  • sijaishuolto

12.00-12.45 Lounas
12.45-13.15 Pienryhmien läpikäynti
13.15-14.00 Temaattiset pienryhmät 2

  • vaikuttavuustieto ja STEA
  • strateginen yhteistyö Varhan alueella
  • vaikuttavuustiedon tuottaminen ja VSLJ

14.00-14.15 Tauko
14.15-15.30 Kooste pienryhmistä ja seuraavat askeleet

Työpajapäivän vetäjä Miikka Vuorinen

Miikka Vuorinen on sosiaalipsykologi (YTM), jonka vahvuus on organisaatiokulttuurien kehitämisessä sekä vaikutusten arvioinnissa. Hän on ollut pääsuunnittelijana ja toteuttajana kolmessa eri SROI–arvioinnissa. Hän on myös ollut pääarkkitehtinä Sosped Keskuksen arviointimenetelmän kehittämisessä, jossa yhdistetään julkisia tilastoja,
organisaatiokohtaisia aineistoja sekä ilmiökohtaista tutkimusta. Sitä hyödynnetään myös kunnille ja hyvinvointialueille toteutettavassa terveyden edistämisen ”SOLA”-hankkeessa.

Arviointipäällikön nykyisessä tehtävässään Vuorinen vastaa Sosped Keskuksen selvityksistä sekä laskentatyökalujen kehittämisestä. Vuoden 2022 aikana hän on myös
valmentanut eri valtion virastoja yhteistyössä Valtiokonttorin työelämäpalveluiden, KEVA:n ja HAUS:n kanssa. Vuorisen johtamassa Sosped keskuksen arviointitiimissä toimii kauppatieteilijoitä ja kestävyyslaskennan arviointiasiantuntijoita.

Yhteiskunnallisen hyödyn ja vaikutusten mallintaminen

Yhteiskunnallisen hyödyn mallinnus

“Yhteiskunnallisen hyödyn mallinnus perustuu halutun muutoksen taustalla olevien juurisyiden ja mahdollisuuksien sekä niistä seuraavien taloudellisten vaikutusten tunnistamiseen. Se kuvaa vaikutusketjun ylimmässä osassa olevan ilmiön ja nimeää tarvittavat konkreettiset muutokset eli vaikutukset. Mallinnus näyttää, millaisia laadullisia ja taloudellisia hyötyjä toiminnan uudelleen suuntaamisella on mahdollista saavuttaa ja millaisia muutoksia tämä edellyttää.”

Vaikutusten mallinnus

"Vaikutusten mallinnus tehdään yhteiskunnallisen hyödyn mallinnuksen pohjalta. Se sisältää tavoitteena olevien konkreettisten muutosten aikaansaamiseksi tarvittavat toimet ja arvion niiden edellyttämistä investoinneista.”

Lähde: Heliskoski J., Humala H., Kopola R, Tonteri A, Tykkyläinen S. Vaikuttavuuden askelmerkit. Työkaluja ja esimerkkejä palveluntuottajille. Sitran selvityksiä
130. 2018. Helsinki

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan tästä 17.8. mennessä. Tilaisuus järjestetään Perhetalo Heidekenillä, ja paikkoja on rajallinen määrä. Toivomme tästä syystä ensisijaisesti yhtä osallistujaa per jäsenjärjestö. Ilmoitamme mahdollisista vapaista paikoista elokuussa.

Lisätietoja

Salli Siltanen, koordinaattori
salli.siltanen@vslj.fi
0445355138