VSLJ ottaa käyttöön turvallisemman tilan periaatteet

Lapsen oikeuksien toteutuminen on aikuisten vastuulla 

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n missiona on, että alueen jokainen lapsi voisi hyvin. Missiomme edellytys on kaikille yhdenvertainen yhteiskunta, jossa jokaisen lapsen oikeudet toteutuvat. Lapsilla on myös itsellään velvollisuus kohdella toisia hyvin, mutta aikuisten vastuulla on paitsi oikeuksien toteutuminen, myös omalla toiminnallaan esimerkin näyttäminen.   

Sunnuntaina 20.11.2022 juhlitaan jälleen Lapsen oikeuksien päivää, jota edeltää Lapsen oikeuksien viikko. Tänä vuonna viikon teemana on turvallisuus. Voimme kaikki olla osaltamme luomassa turvallisempia kohtaamisia, tiloja ja tulevaisuutta jokaiselle lapselle ja nuorelle.  

Turvallisempi tila 

Turvallisemmalla tilalla viittamme paitsi fyysiseen tilaan, myös ympäristöön, joka on kaikille henkisesti, sosiaalisesti ja fyysisesti turvallinen. Turvallisemmassa tilassa jokainen kohdataan omana itsenään, eikä kenenkään tarvitse pelätä syrjintää tai häirintää.  

Puhumme turvallisemmasta tilasta, koska emme voi luvata jokaiselle täydellistä turvallisuutta. Voimme kuitenkin luvata näyttää omalla toiminnallamme esimerkkiä, edellyttää muilta toimintaamme osallistuvilta tai tiloissamme asioivilta samaa sekä ennaltaehkäistä turvattomia tilanteita ja tarvittaessa reagoida niihin. 

Viestimme jatkossa turvallisemman tilan periaatteista esimerkiksi tilaisuuksiemme yhteydessä ja tilojamme vuokraaville. Periaatteet koskevat myös järjestömme sisäisiä tilaisuuksia. Vuoden 2023 aikana selvitämme henkilöstön koulutusmahdollisuuksia oppiaksemme aiheesta lisää. Tavoitteenamme on, että henkilöstöstämme löytyy aina asiaan perehtyneet turvalliset yhteyshenkilöt, joihin voi tarvittaessa olla yhteydessä luottamuksellisesti.  

Turvallisemman tilan periaatteet ovat myös kaikkien jäsenjärjestöjemme hyödynnettävissä. Yhdenvertaisuus ei synny itsestään, vaan se rakennetaan yhdessä. 

Tutustu VSLJ turvallisemman tilan periaatteisiin täältä.