Halisten nuorisotila Huudi

EHJÄ ry järjestää taidenäyttelyn sijaishuollosta itsenäistyneiden kokemuksista

EHJÄ Ry:n Omilleen-toiminta järjestää näyttelyn, jossa sijaishuollosta itsenäistymisen ja omilleen muuttamisen kokemuksia käsitellään taiteen keinoin. Näyttely on tarkoitus toteuttaa sekä fyysisesti Helsingissä että virtuaalisesti EHJÄn sosiaalisen median kanavilla.

 

Hei sijaishuollosta itsenäistynyt nuori!

Omilleen muutto sijaishuollosta poikkeaa monin tavoin omien vanhempien luota itsenäistymisestä. Koulutamme Omilleen-toiminnassa vapaaehtoisia tukihenkilöitä sijaishuollosta itsenäistyville ja vaikka olemme saaneet kymmenen toimintavuotemme aikana paljon tietoa siitä, millainen tämä elämän murroskohta on, tiedämme myös että joskus kokemustietoa on vaikea ilmaista sellaisissa muodoissa kuin olemme tottuneet siitä kysymään.

 Siksi olemme päättäneet koota näyttelyn teoksista, joissa sijaishuollosta itsenäistymistä ja omilleen muuttoa käsitellään taiteen keinoin. Emme halua rajoittaa luovuutta tai asettaa rajoituksia ilmaisun muodoille. Ajattelemme, että taidenäyttely voisi koostua erilaisista maalauksista, valokuvista (ei tunnistettavia henkilöitä), piirustuksista ja kirjoituksista. Otamme näyttelyyn mukaan lähtökohtaisesti kaikki teokset, joissa aihetta omakohtaisesti käsitellään, mutta joudumme julkisesta esityksestä sulkemaan pois työt, joissa esiintyy k-12 ylittävää materiaalia. Jos teoksia tulee paljon, joudumme rajaamaan julkaisun yhteen teokseen per tekijä.

 Näyttelyyn osallistuvilla teoksilla voi vastata johonkin tai joihinkin seuraavista kysymyksistä:

  • millainen elämänvaihe omilleen muutto on?
  • mitä omilleen muutto sinulle merkitsi? mitä silloin tunsit?
  • jos sinulla oli itsenäistyessäsi tukihenkilö, mitä tukihenkilö sinulle merkitsi tai antoi itsenäistymisvaiheessa?

 Vuosi 2022 on Omilleen-toiminnalle 10-vuotisjuhlavuosi, ja kokoamamme taidenäyttely tulee olemaan tärkeä osa juhlavuottamme. Suunnitelmissamme on, että teokset pääsisivät marraskuussa 2022 esille sekä fyysisenä näyttelynä Helsingissä (paikka vielä vahvistamatta) että virtuaalisesti EHJÄn somekanavilla. Teokset voidaan esitellä tekijän nimellä tai anonyymisti, riippuen siitä miten tekijät itse toivovat. Jos teosten toimittamisesta Helsinkiin tulee tekijälle postituskuluja, niistä voi etukäteen sopien saada kulukorvauksia.

 Fyysiseen näyttelyyn tulevien töiden tulisi olla valmiina mieluiten 15.9. mennessä, mutta jos mahdollista, kuvia teoksista tai niiden luonnoksista voi lähettää meille jo aiemmin esimerkiksi Whatsapp-viestillä. Annamme mielellämme lisää tietoja, jos innostuit lähtemään mukaan tähän hyvin erityiseen taideprojektiin. 😊

- Omilleen-toiminnan koordinaattorit Marissa ja Tanja

Koordinaattoreiden yhteystiedot

marissa.varmavuori@ehja.fi, p. 045 843 9651

tanja.viilo@ehja.fi, p. 045 140 3101