Jotta turkulaisilla nuorilla olisi uskoa tulevaisuuteen

Syrjäytyminen, syrjässä olevat nuoret ja ilmiön ehkäiseminen ovat olleet vahvasti esille mediassa ja hyvästä syystä. Onhan kyseessä iso nuorten hyvinvointiin vaikuttava tekijä. Turussa syrjässä olevia nuoria on hieman alle 3000. Näistä nuorista osalta puuttuu toisen asteen koulutus. Osalla taustalla on heikko koulumenestys perusasteella, jolloin mahdollisuus tavoitella työelämään johtavaa koulutuspaikkaa on haastavaa. On nuoria, joilla on mielenterveysongelmia, nuoria, jotka ovat yksinäisiä, nuoria, joilta puuttuvat turvalliset aikuiset ympäriltä. Liian usein kohdataan myös niitä nuoria, joiden ongelmat ovat jatkuneet pitkään riittämättömän avun takia. Onneksi on myös paljon nuoria, joiden tilanteeseen voidaan vielä puuttua kevyempien tukimuotojen avulla ja joiden elämänkulun suuntaa voidaan muuttaa.

Tammikuun lopussa Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi Syrjäytymisen ehkäisemisen ja sosiaalisesti kestävän kaupunkikehityksen edistämisen –toimenpideohjelman (28.1.2019, §7 ). Sen tavoitteena on edistää kaupungin asukkaiden ja ennen kaikkea nuorten hyvinvointia. Ohjelma pitää sisällään yli 70 projektia, joiden toteuttamisessa ovat mukana kaikki kaupungin toimialat ja useat 3. sektorin toimijat. Mitä tällaisen ohjelman läpivienti sitten käytännössä oikein tarkoittaa? Päätavoitteemme on, että Turussa jokaisella nuorella on usko tulevaisuuteen ja että Turussa jokaisella asuinalueella on hyvä asua.

Syrjäytymistä ehkäisevä työ

Teemme työtä sen eteen, että kaikilla nuorilla olisi turvallisia aikuisia ympärillään, ovat ne sitten omat vanhemmat, sijaisvanhemmat, valmentaja, kerhon vetäjä, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja, nuoriso-työntekijä tai kuka tahansa aikuinen nuoren omasta elämänpiiristä. Heillä kaikilla on aikaa pysähtyä kuuntelemaan ja auttamaan nuorta. Olla läsnä. Panostamme myös siihen, että palvelut pystyisivät saavuttamaan nuoret paremmin, ja että nuoret löytäisivät ne avun paikat, joita he kulloinkin tarvitsevat. Edistämme nuorten lähipiirissä olevien aikuisten ja ammattilaisten osaamista kohdata nuoria ja kykyä tukea ennaltaehkäisevästi heidän mielen hyvinvointiaan. Lisäksi pidämme tärkeänä, että kaikilla nuorilla on mahdollisuus osallistua ainakin yhteen harrastukseen joka viikko ja saada sellainen koulutus, joka avaa oven työelämään.

Tulevaisuuden näkeminen positiivisesti, itsensä näkeminen toteuttamassa itselleen merkityksellisiä asi-oita on yksi ihmisen perustarpeista. Toiveiden toteutuminen vaatii kuitenkin motivaatiota, tavoitteiden asettamista, uskoa omiin taitoihinsa ja aiempia onnistumisen kokemuksia. Näiden unelmien toteutumiseen tarvitaan myös meitä kaikkia niin kaupungin kuin järjestöjen toimijoita, jotka yhdessä edistämme nuorten hyvinvointia – ja autamme eteenpäin menemisessä. Joskus kädestä pitäen pidemmänkin aikaa.

Syrjäytymisen ehkäisemisen -kärkihanke

Syrjäytymisen ja alueellisen eriytymisen ehkäiseminen on osa Smart and Wise Turku -kärkihanketta. Sen tavoitteena on tukea erityisesti 15–29-vuotiaiden nuorten, nuorten aikuisten ja perheiden syrjäytymistä ehkäiseviä toimenpiteitä hyödyntäen laaja-alaisesti kohderyhmään ja asuinalueisiin liittyviä mittareita, data-analytiikkaa ja tutkimustuloksia.

Lisätietoa: www.turku.fi/smart-and-wise/painopistealueet/syrjaytymisen-ehkaiseminen

Mari Kontio
Syrjäytymisen ehkäisy -projektipäällikkö, Turun kaupunki