Kohtaamisia arjen keskellä – Perhelinjan kohtaamispaikkatoiminta maahanmuuttajaperheiden tukena Uudessakaupungissa

”Hei taas, kiva nähdä! Mitä kuuluu?” Ovesta sisään valuu äitejä, isiä, lapsia ja kokonaisia perheitä. Perheet vaihtavat kuulumisia ja lapset syventyvät leikkeihin. Tällä kertaa maalataan yhdessä ja samalla kaksi ohjaajaa juttelee vanhempien kanssa.  Kieli vaihtuu suomesta englantiin. Välillä kuuluu venäjää, romaniaa, saksaa tai arabiaa ja taas suomea. Joku äideistä kysyy kysymyksen ”mistä löytäisi uuden asunnon?” tai ”mitä voisi tehdä lasten kanssa viikonloppuisin kaupungissa?” Perhelinjan tiistain avoin kohtaamispaikkatoiminta perheille Uudessakaupungissa on alkamassa.

Uutta toimintaa luomassa

Perhelinjan kehittämistyössä mukana olevien järjestöjen ja kuntien yhteistyönä on syntynyt uudenlaisia toimintamalleja tukemaan lapsiperheiden hyvinvointia Varsinais-Suomessa. Tästä hyvänä esimerkkinä on Perhelinjan käynnistämä pilotti Uudessakaupungissa, jossa on kehitetty kohtaamispaikkatoimintaa erityisesti maahanmuuttajaperheille.

Lue lisää Perhelinjan kehittämistyöstä aiemmasta blogikirjoituksestamme.

Perhelinjan toiminnan käynnistyttyä vuonna 2018, kartoitettiin Uudessakaupungissa tarpeita järjestöjen palveluille ja kunnan työntekijät nostivat esiin tarpeen maahanmuuttajaperheille suunnatulle matalan kynnyksen toiminnalle. Uudessakaupungissa on paljon maahanmuuttajataustaisia asukkaita etenkin työperäisen maahanmuuton myötä.  Monien kaupunkiin muuttaneiden perheiden kohdalla oma tukiverkosto saattaa puuttua, suomen kielen osaamista ei ole ja lisäksi suomalaisen yhteiskunnan palvelut voivat olla perheille vieraita. Perhelinja vastasi näihin tarpeisiin aloittamalla kohtaamispaikkatoiminnan pilotoinnin Uudessakaupungissa helmikuussa 2019. Toiminnan tarkoituksena on ollut vahvistaa perheiden sopeutumista uudelle paikkakunnalle luomalla sosiaalinen ympäristö, jossa perheillä on mielekästä tekemistä, mahdollisuus tavata muita perheitä, oppia suomen kieltä ja saada tarvittaessa tukea.

Yhdessä perheiden tukena

Toimintaa on ollut kehittämässä ja toteuttamassa tiivis verkosto. Koordinoinnista ja toiminnasta käytännössä ovat vastanneet Perhelinjan kehittämistyössä mukana olevista järjestöistä Sateenkaari Koto ry ja MLL Varsinais-Suomen piiri ry. MLL Varsinais-Suomen piirillä on pitkä kokemus perheiden hyvinvointia edistävästä kohtaamispaikkatoiminnasta Varsinais-Suomessa ja Sateenkaari Koto ry puolestaan on tuonut kulttuurisensitiivisen työotteen osaamisen mukanaan toimintaan. Perhelinjan kohtaamispaikkatoimintaa on järjestetty MLL:n Uudenkaupungin paikallisyhdistyksen tiloissa, jossa järjestetään säännöllisesti perhekahviloita ja ryhmätoimintaa. Monet Perhelinjan toimintaan osallistuneista perheistä ovatkin olleet siellä uusia kävijöitä, joten samalla MLL:n paikallinen toiminta on tullut heille tutuksi.

Kohtaamispaikan ohjelmaan on kuulunut aamulla järjestettyä ohjattua toimintaa, joka on sisältänyt muun muassa askarteluja ja musiikkia sekä lounaan. Toiminta on ollut avointa kaikille perheille ja siihen osallistuvissa perheissä on ollut alusta asti niin pitkään Uudessakaupungissa asuneita suomalaisia perheitä kuin juuri ulkomailta muuttaneita perheitä, mikä on tukenut kulttuurien välistä kohtaamista ja tarjonnut luontevan ympäristön kuulla ja opetella samalla suomen kieltä.

Perhelinjan kohtaamispaikassa on ollut vahvasti mukana myös palveluohjaus. Siitä on vastannut säännöllisesti Uudenkaupungin maahanmuuttokoordinaattori, joka on neuvonut perheitä paikallisiin palveluihin kuten asumiseen, työnhakuun tai opiskeluihin liittyen. Lisäksi yhteistyöverkostoon ovat kuuluneet myös kohtaamispaikkaan sovitusti jalkautuneet perhekeskuksen ja Kelan työntekijät. Kaikkien työntekijöiden kanssa on voinut jutella avoimen toiminnan lomassa ja perheiden tarpeita on kuunneltu herkällä korvalla. Ajatuksena on ollut samalla tehdä eri työntekijöiden kasvot tutuiksi perheille, jotta neuvon kysyminen olisi helppoa tarpeen tullessa myös kohtaamispaikan ulkopuolella. Avoimen toiminnan jälkeen on järjestetty suomen kielen opetusta, josta on vastannut Vakka-Suomen kansalaisopisto. Pienten lasten vanhempien osallistumista opetukseen on helpotettu tarjoamalla lastenhoitoa opetuksen ajaksi.

Hyviä kokemuksia alusta asti

Perhelinjan kohtaamispaikkatoiminnasta on luotu toimiva malli, jonka avulla maahanmuuttajaperheiden sopeutumista uudelle paikkakunnalle voidaan tukea matalan kynnyksen toiminnalla. Toiminta on tukenut samalla Uudenkaupungin omaa kotouttamisohjelmaa. Toiminnan onnistumisen on mahdollistanut toimiva yhteistyöverkosto, joka on tehnyt työtä vankalla osaamisella. Kuntien ja järjestöjen ammattilaisten keskinäinen verkostoituminen, osaamisen vaihtaminen ja toimiva yhteistyö on jo sinällään ollut yksi merkittävä tulos, jota Perhelinja on tavoitellut. Yhteistyön onnistuminen on näkynyt esimerkiksi asiakasohjauksessa, sillä kaupungin työntekijät ovat välittäneet aktiivisesti paikakunnalle muuttaneille perheille tietoa Perhelinjan kohtaamispaikasta. Uudenkaupungin kohtaamispaikkaan on tähän mennessä osallistuttu yhteensä yli 800 kertaa ja eri kävijöitä on noin 100. Malli on herättänyt kiinnostusta myös Laitilassa ja vuonna 2020 kohtaamispaikkatoimintaa lähdettiin pilotoimaan siellä kaupungin toiveesta.

Tärkein onnistuminen on ehdottomasti se, että perheet ovat viihtyneet Perhelinjan Uudenkaupungin kohtaamispaikassa. Kokonaisuudessaan toiminnan on koettu kohentaneen osallistujien mielialaa ja auttaneen jaksamaan arjessa paremmin asiakkailta kerättyjen palautteiden mukaan. Toiminta on mahdollistanut myös perheiden tutustumisen toisiinsa, josta hyvänä esimerkkinä on se, että osa vanhemmista on vaihtanut yhteystietoja keskenään. Eri kulttuurien kohtaaminen on koettu perheiden mielestä tärkeänä asiana ja suomen kielen opiskelusta puolestaan on saatu rohkeutta kielen käyttöön arjessa.

Perhelinjan kohtaamispaikkatoiminnan malli on nyt luotu ja sen sisältöjä kehitetään tarpeiden ja kokemusten pohjalta jatkossakin määrätietoisesti. Tavoitteena olisi, että tämän tyyppinen toiminta voisi tavalla tai toisella jatkua myös tulevaisuudessa.

Suomen kielen opettaja hyvästelee opiskelijoita ja ohjaajat vaihtavat vielä opetuksen aikana hoidossa olleiden lasten vanhempien kanssa muutaman sanan siitä, miten lapset viihtyivät. ”Nähdään ensi viikolla” joku äideistä huikkaa ovelta suomeksi. Perhelinjan tiistaitoiminta Uudessakaupungissa on päättymässä.

Perhelinjan kohtaamispaikkatoimintaa järjestetään Uudessakaupungissa tiistaisin ja Laitilassa torstaisin 1.9-26.11.2020.

Lisätietoja toiminnasta:

Minna Maanpää
puh. 045-7876 9443
minna.maanpaa@sateenkaarikoto.fi
Sateenkaari Koto ry

Katja Rippstein
puh. 045- 132 6736
katja.rippstein@mll.fi
Sateenkaari Koto ry
MLL Varsinais-Suomen piiri ry

Julkaisemme syksyn aikana Perhelinjan kehittämistyöstä kertovan blogisarjan

Syksyn aikana voit myös seurata tuloksistamme julkaistavaa Perhelinjan kehittämistyön helmet- sarjaa Facebookissa ja Perhelinjasta löytyy lisätietoja osoitteesta www.perhelinja.fi.

Kirjoittaja
Siru Kaihua, hanketyöntekijä
Järjestöt on the Road- hanke (2018-2020)
Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry