Taide, leikki ja luovuus lasten osallisuuden rakentajana -seminaari 9.12.

Turun kaupungin vapaa-ajan palvelukokonaisuus järjestää maksuttoman seminaarin alan ammattilaisille lasten osallisuuden rakentamisesta taiteen, leikin ja luovuuden keinoin. Seminaari pidetään torstaina 9.12.2021 klo 12–15.30 Turun linnan Bryggman-salissa (Linnakatu 80).

OHJELMA

12.00 Seminaarin avaus Anri Niskala, FM, osallisuuden erityisasiantuntija, Turun kaupunki
Osallisuus lasten arjessa
Elina Stenvall, HT, erityisasiantuntija, SOS-lapsikylä
13.15 Kahvit ja verkostoituminen
13.45 Osallisuutta taidelähtöisesti
Osallisuus lastenkulttuurityössä
Mervi Eskelinen, KM, toiminnanjohtaja, Arkkitehtuuri ja ympäristökulttuurikoulu Lastu
Katsotaan yhdessä – keskusteleva kuvan tarkastelu lasten kanssa Mari Jalkanen, FM, yleisötyön tuottaja, Ateneumin taidemuseo
Osallisuus koulutaiteilijatyössä Satu Aalto, YTM, Veera Vähämaa, FM, Lida Kuusisto, teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)
14.45 Paneelikeskustelu
Elina Stenvall, Mervi Eskelinen, Mari Jalkanen, Lida Kuusisto, Satu Aalto, Veera Vähämaa
Moderaattorina Anri Niskala
15.15 Loppuyhteenveto

Sitovat ilmoittautumiset ennakkoon ke 1.12. mennessä alla olevan linkin kautta: https://www.lyyti.in/Seminaari_Taide_leikki_ja_luovuus_osallisuuden_rakentajana_4455

Lisätietoja seminaarista: Leena Hiltunen, lastenkulttuurin suunnittelija +358 44 9072 432 leena.hiltunen@turku.fi

Tietoa seminaarista

Moderaattori Anri Niskala
FM Anri Niskala toimii osallisuuden erityisasiantuntijana Turun kaupungilla. Kaupungeissa tehdään joka päivä suunnitelmia, valmistellaan kokonaisuuksia ja päätetään asioita, jotka vaikuttavat joko suoraan tai välillisesti lapsiin ja tulevien sukupolvien elämään. Siitä syystä olisi ensiarvoisen tärkeää kuulla lapsia ja nuoria asioiden valmisteluvaiheessa. Turun kaupunki toteuttaa Suomen UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -toimintamallia. Turku on valinnut painopisteekseen lapsivaikutusten ennakkoarvioinnin toteuttamisen, jossa lasten, nuorten ja perheiden osallisuus on aivan keskeinen osa päätösprosessia.

Osallisuus lasten arjessa, Elina Stenvall

Mitä lasten osallisuudella tarkoitetaan? Miten tarkoittaa lapsen kuuleminen? Tule mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan siitä, mitä osallisuudella ymmärretään, miten sitä voi jäsentää ja mitä tekemistä sillä on lasten arjen ja hyvinvoinnin kanssa sekä leikin luovuuden ja taiteen kanssa.
Teemasta alustaa HT Elina Stenvall. Hän on työskennellyt lasten osallisuuden asiantuntijana, kehittäjänä ja tutkijana useita vuosia; ensin kunnassa, sitten yliopistossa ja tällä hetkellä SOS-Lapsikylän erityisasiantuntijana. Tällä hetkellä Stenvall toimii myös Lapsuudentutkimuksen seuran puheenjohtajana ja on ollut osaltaan valmistelemassa Kansallista lapsistrategiaa osallisuusasiantuntijana.

Osallisuus lastenkulttuurityössä, Mervi Eskelinen

Tässä case-esittelyssä on katsauksia, miten osallisuus on mukana monitaiteisessa lastenkulttuurityössä. Mervi Eskelinen on pitkänlinjan lastenkulttuuritoimija Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastusta Lapinlahdelta, Pohjois-Savosta, jossa hän on työskennellyt vuodesta 1997 lähtien. Lastenkulttuurikenttää hän tarkastelee äitinä, mummona, toiminnanjohtajana, arkkitehtuurikasvattajana, käsityöläisenä, taidekasvattajana, ympäristökasvattajana, taiteilijana ja maanviljelijänä. Tärkeänä Mervi pitää, että lastenkulttuuritoiminta on saavutettavissa ihan kaikille lapsille ja nuorille.

Katsotaan yhdessä – keskusteleva kuvan tarkastelu lasten kanssa, Mari Jalkanen

Tässä case-esittelyssä kurkistetaan VTS-menetelmään, jonka keskiössä on taidekuvien tarkka havainnointi ja osallistujalähtöinen ohjattu keskustelu. Menetelmän avulla voi muun muassa vahvistaa henkilökohtaista suhdetta taiteeseen sekä tukea kielen kehittymistä ja vuorovaikutustaitoja.
FM Mari Jalkanen on toiminut pitkään kulttuurikasvatuksen ja museoiden yleisötyön parissa. Tällä hetkellä Jalkanen työskentelee Ateneumin taidemuseon yleisötyön tuottajana. Hän on myös VTS Suomi ry:n perustajajäsen.

Osallisuus koulutaiteilijan työssä, Veera Vähämaa, Satu Aalto ja Lida Kuusisto

Koulutaiteilijatyö on kohtaamista, lasten huomioimista, yhdessä suunnittelua, ideointia ja tekemistä. Koulutaiteilijan työasenteena osallisuuden ajatus on työskentelyssä mukana kokoaikaisesti. Tässä case-esittelyssä on pieni kurkistus siihen, kuinka lasten ajatukset, oivallukset ja ehdotukset ovat mukana koulun pedagogisessa viitekehyksessä.

Veera Vähämaa on lastenkirjailija, sanataideohjaaja ja tuleva teatteri-ilmaisun ohjaaja. Hän on opiskellut kotimaista kirjallisuutta ja luovaa kirjoittamista sekä käynyt Kriittisen korkeakoulun 2-vuotisen kirjoittajalinjan. Veera on työskennellyt koulutaiteilijana vuodesta 2016. Hän kirjoittaa lastenkirjasarjaa Etsivätoimisto Muro.

Satu Aalto on alati uudelle ja erilaisten asioiden yhdistelylle avoin ja utelias taide- ja kulttuurialan ammattilainen, joka toimii tällä hetkellä mm. koulu- ja kirjastotaiteilijana.
Hän valmistui valokuvaajaksi (BA (Hons) Photography) Englannista 2004 ja Yhteiskuntatieteiden maisteriksi (Tiedotusoppi ja Sosiaaliantropologia) Tampereelta 2011. Kaikenikäisten ihmisten mielikuvituksen lietsonta (valo)kuvien ja niistä syntyvien sanojen ja tarinoiden kautta on Satua omimmillaan.

Lida Kuusisto toimii aktiivisesti koulu- ja päiväkotitaiteilijana, sekä sirkusopettajana ja -artistina. Sirkuksessa häntä kiehtoo sen monipuolisuus ja ympäristö, jossa asioille kuuluu sanoa useammin kyllä kuin ei. Sirkusta hän on opettanut vuodesta 2008 lähtien eri paikkakunnilla. Hän on koulutukseltaan sirkusammattilainen ja valmistunut alalleen Turun taideakatemiasta vuonna 2018 nimikkeellä teatteri-ilmaisun ohjaaja (amk). Lisäksi hän on valmistunut Hämeen ammattikorkeakoulusta kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon artenomiksi (amk) vuonna 2019. Artenomiopinnoissaan hänellä oli pääaineenaan pedagoginen ohjaustoiminta ja sivuaineinaan terapeuttinen ohjaustoiminta, sekä sosiaalisen sirkuksen opinnot (Haaga-Helia amk 2013).