Toiminnan esittelyt sisote-ammattilaisille ja tuleville ammattilaisille syksyllä 2021

Järjestämme syksyllä kaksi lastensuojelujärjestöjen toiminnan esittelyä, jotka on suunnattu Varsinais-Suomen sisote-alan ammattilaisille tai tuleville ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään lapsia, nuoria tai lapsiperheitä. Esittelyissä avaamme lastensuojelujärjestöjen toimintaa, kunta-ammattilaisten työtä tukevia järjestöyhteistyön mahdollisuuksia sekä lastensuojelujärjestöjen palveluiden löytämistä ja niihin ohjaamista. Esittelyt järjestetään Teamsissä, joten osallistuminen ei ole paikkasidonnaista.

Syksyn esittelyjen ajankohdat

  • Ke 22.9. klo 12-13, Teams
  • Ke 1.12. klo 9-10, Teams

Järjestö-kunta-yhteistyöllä tehokkaampaa tuen tarjoamista

Varsinais-Suomessa on useita lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa toimivia järjestöjä, joissa työskentelee lukuisia ammattilaisia, vapaaehtoisia sekä kokemusasiantuntijoita. Järjestöt tarjoavat palveluita ennaltaehkäisevästä korjaaviin, ja niissä on myös paljon erityisosaamista erilaisiin teemoihin liittyen. Järjestöjen palvelut saattavat kuitenkin olla vieraita ja tietoa niistä tai niiden hyödyntämisestä ei välttämättä ole. Tiedon lisäämisellä sekä kuntatoimijoiden ja järjestöjen välisellä yhteistyöllä voidaan ennen kaikkea tehostaa tuen tarjoamista sitä tarvitseville.

Esittelyissä saat lisätietoa järjestöjen toiminnasta sekä alueen lastensuojelujärjestöistä. Lisäksi kuulet, mistä löydät tarvittaessa jatkossa varsinaissuomalaisten lastensuojelujärjestöjen palveluita. Esittelyissä on mukana myös jäsenjärjestöjen yhteinen Perhelinja, joka kokoaa yhteen järjestöjen tarjoamia palveluita, tarjoaa maksutonta keskusteluapua ja neuvontaa sekä järjestää verkkoluentoja. Perhelinjan hankekoordinaattori Siru Kaihua kertoo käytännön esimerkkejä kunta-järjestöyhteistyön tarjoamista mahdollisuuksista.

Perhelinja järjestää toiminnastaan etäinfot syksyllä myös kolmena muuna ajankohtana. Katso lisätietoja Perhelinjan etäinfoista.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumalla saat Teams-linkin suoraan sähköpostiisi ennen tilaisuutta. Ilmoittaudu mukaan esittelyyn tästä.

Lisätietoja

Salli Siltanen, koordinaattori, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry
salli.siltanen@vslj.fi, puh. 044 5355 138