Tietopaketit

 • Tietopaketti lasten ja nuorten mielenterveydestä

  Tietopakettiin on koottu tutkitun tiedon ja THL:n Kouluterveyskyselyn 2023 pohjalta tietoa siitä, miten Varsinais-Suomen alueen lapset ja nuoret voivat.

  Lataa
 • Lastensuojelujärjestöjen toiminnan tunnusluvut 2022

  Koostamme vuosittain yhteen lastensuojelujärjestöjen toiminnan tunnusluvut.

  Lataa
 • VSLJ:n tietopaketti hyvinvointialueen lapsista ja nuorista

  Koostimme hyvinvointialueen aluevaltuutetuille tietopaketin alueemme lapsista ja nuorista. Paketti on nyt kaikkien luettavissa.

  Lataa
 • Tietopaketti lapsiperheköyhyydestä

  Tietopakettiin on koostettu tietoa lapsiperheköyhyydestä, sen syistä sekä vaikutuksista elämän eri osa-alueisiin, kuten terveyteen ja hyvinvointiin, koulutukseen ja elämäntyytyväisyyteen. Tietopaketin loppuun on koottu tutkitun tiedon tarjoamia toimenpidesuosituksia lapsiperheköyhyyden ja sen vaikutusten vähentämiseksi.

  Lataa

Muut julkaisut

 • Kansikuva vuoden 2021 tunnuslukuraportista.

  Lastensuojelujärjestöjen tunnusluvut 2020 kansikuva

  Lastensuojelujärjestöjen tunnusluvut 2019

  Lastensuojelujärjestöjen tunnusluvut 2018

 • Lastensuojelujärjestöjen tukihenkilötoiminta on vapaaehtoistyötä, jota toteutetaan ehkäisevänä työnä ja lastensuojelun avohuollon tukitoimena varhaisen tuen näkökulmasta. Tukihenkilötoiminta on tavoitteellista ja suunnitelmallista sekä vapaaehtoista kaikille osapuolille. Tukihenkilötoiminta ei korvaa ammattityötä.

  Teoksessa on kuvattu lastensuojelujärjestöjen tukihenkilötoiminnan toimintaperiaate, arvot ja tärkeimmät prosessit. Kuvatut prosessit ovat tukihenkilön valinta, tukihenkilön peruskoulutus, tukisuhde ja tukihenkilön ammatillinen ohjaus. Käsikirja sisältää tukihenkilötoimintaan liittyviä dokumentteja ja lomakkeita, joita eri tahojen on mahdollista soveltaa omassa toiminnassaan. Siinä on myös kuvattu keinot mitata ja arvioida
  tukihenkilötoiminnan laadun toteutumista.

  Tukihenkilötoiminnan laatukäsikirja Tuexi on tarkoitettu järjestön tukihenkilötoiminnasta vastaavan työntekijän käytännön työn avuksi sekä laadun seurannan ja kehittämisen välineeksi. Laatukäsikirjan avulla toimintaa rahoittavat tahot, yhteistyökumppanit ja alan opiskelijat saavat kattavan kuvan siitä, millaista on järjestöjen toteuttama, ammatillisesti ohjattu tukihenkilötoiminta. Käsikirjasta voi myös olla apua järjestöille tai muille
  organisaatioille, jotka vasta suunnittelevat tai ovat käynnistämässä omaa tukihenkilötoimintaansa.

  Käsikirja on tuotettu osana Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:ssä vuosina 2007—2010 toteutettua TUEXI-hanketta, jossa kehitettiin ja toteutettiin vapaaehtoistyöhön perustuvaa tukihenkilötoimintaa lapsille ja nuorille.

  Käsikirjan 2. painos on painettu vuonna 2011 ja voit tilata sen sähköisenä itsellesi laittamalla viestiä osoitteeseen: toimisto@vslj.fi.

 • 100-vuotias Suomi lapsen silmin juliste

   

  100-vuotias Suomi lapsen silmin

Ammattilaisille ja opiskelijoille

Kerromme järjestötoiminnasta ja palveluihin ohjaamisesta avoimissa esittelyissä. Järjestämme vuosittain myös Perhetalo Heidekenin avoimet ovet.