Me

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry on lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa työskentelevien järjestöjen poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton asiantuntija-, kumppanuus- ja vaikuttajajärjestö.

Yhdistyksen tarkoituksena on seurata ja edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia Varsinais-Suomessa sekä edistää lastensuojelujärjestöjen keskinäistä yhteistoimintaa. Lisäksi yhdistys edistää jäsenjärjestöjen sekä  julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden välistä yhteistyötä.

Jotta alueen jokainen lapsi voisi hyvin

Varsinais-Suomessa toimivat lastensuojelujärjestöt aloittivat yhteistoiminnan vaikuttavuutensa lisäämiseksi 2000-luvun alussa. Järjestöt kokoontuivat aluksi neuvottelukuntana ja rekisteröityivät yhdistykseksi 8.11.2002.

Nykyään Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:ssä on 41 jäsentä. Perhetalo Heideken toimii kaikkien jäsenjärjestöjen yhteisen tekemisen ja kohtaamisen paikkana.