Tehtävämme

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n toiminta on syntynyt konkreettisesta tarpeesta yhdistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa työskentelevien järjestöjen voimat. Tehtävämme on edistää järjestöjen palvelujen löytämistä, järjestöjen keskinäistä yhteistyötä ja järjestö-kuntakumppanuutta. Me myös luomme uusia vaikuttavia arvoketjuja ja kehitämme uusia toimintamalleja. Yhdessä olemme enemmän!

Ydintehtävät

Toimintamme ydintehtävät on määritelty yhdistyksen perustamisen yhteydessä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  1. Edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tilaa Varsinais-Suomessa
  2. Tekee toimialaansa kuuluvia aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja
  3. Järjestää kokouksia, esitelmä-, luento- ja neuvottelutilaisuuksia
  4. Harjoittaa julkaisu-, tiedotus- ja tutkimustoimintaa
  5. Järjestää jäsenjärjestöilleen tila- ja toimistopalveluja
  6. Järjestää voittoa tavoittelematta lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa toimiville palveluohjausta sekä yhteistyön ja laadun kehittämistoimintaa
  7. Suorittaa voittoa tavoittelematta muita vastaavanlaisia yhdistyksen tarkoitusperiä edistäviä tehtäviä.

Lapsen oikeudet
Toimintamme perustuu lapsen oikeuksiin. Lapsen oikeuksien perustana on YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus, joka astui Suomessa voimaan 1991.
Lapsen oikeuksien sopimuksesta voit lukea lisää täältä.