VSLJ:n toimintaa ja kuulumisia keväältä 2021

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry (VSLJ) on syntynyt tarpeesta yhdistää alueen lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa työskentelevien järjestöjen voimat. Jäsenjärjestöjen määrä on kasvanut lähes 20 vuodessa 41:een, ja teemme VSLJ:ssä edelleen päivittäin töitä niin alueen lasten, nuorten ja lapsiperheiden kuin myös jäsenjärjestöjen toiminnan eteen. Ennen kesää on aika luoda katsaus siihen, mitä tämä työ on pitänyt sisällään keväällä 2021.

VSLJ:n vaikuttamistyön kevät

Vaikuttamistyössä on kevään aikana pyritty edistämään mm. järjestöjen toimintaedellytysten turvaamista, järjestölähtöisen auttamistyön asemaa perhekeskuksissa sekä lapsivaikutusten arviointia tulevalla hyvinvointialueella. Olemme myös tuoneet esille, että järjestönäkökulmasta asiakasääni on sote-kehittämisessä vielä näennäistä. Varsinkin paljon palveluita käyttäviä tulisi kuulla ja osallistaa vahvemmin, jotta palvelut vastaisivat asiakkaiden tarpeisiin.

Lapsi- ja perhepalveluiden rakentamisessa viestimme on ollut, että niiden tulisi rakentua ihmisten elämäntilanteiden ja tarpeiden ympärille, ei organisaatiolähtöisesti. Olemme yrittäneet vaikuttaa siihen, että lapset ja nuoret saisivat oman sote-keskuksen ja perhekeskusmallista tulisi maakunnallinen.

Olemme myös tuoneet esille, että hyvinvointialueen on tunnistettava alueensa palveluja tarjoavat toimijat ja niiden erityisosaaminen. Hankinnat tulee osittaa ja tarjouspyynnöt laatia siten, että myös pienet tarjoajat, kuten järjestöt, pystyvät osallistumaan tarjouskilpailuihin. Hinta ei saa olla kilpailutuksissa tärkeämpi kriteeri kuin laatu ja vaikuttavuus. Erityisesti sosiaalipalveluissa tulisi hyödyntää palveluseteliä ja henkilökohtaista budjettia asiakkaiden yksilöllisten palvelutarpeiden huomioimiseksi paremmin.

Lisäksi olemme nostaneet esiin erityisesti eriarvoistumiseen liittyviä huolia ja havaintoja sekä palvelukatkoksia ja puutteita erityisesti mielenterveyspalveluiden osalta. Olemme viestineet pandemian pitkästä varjosta lasten ja nuorten elämään ja siitä, että nyt on vahvistettava neuvoloiden, päiväkotien, koulujen, lastensuojelun ja perhetyön resursseja.

Heidekenin tiedekummien kanssa vaikuttavaa yhteistyötä alueen lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi

Heidekenin tiedekummit -yhteistyössä tavoitteena on vaikuttava toiminta, jossa mm. vahvistetaan tutkimuksen ja käytännön välistä vuoropuhelua konkreettisella toiminnan tasolla. Tiedekummitoiminnalla edistetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia erityisesti Varsinais-Suomen alueella.

Keväällä tiedekummiyhteistyöstä kirjoitti Turun Sanomat: Tiedekummi toimii linkkinä lastensuojelun ja tieteen välillä – “Tarve lastensuojelujärjestöjen ja tiedemaailman yhteistyölle on tiedostettu jo pitkään”.

Tiedekummiyhteistyö näkyi konkreettisesti esimerkiksi huhtikuussa yhdessä INVEST lippulaivan kanssa järjestetyssä webinaarissa Miksi lapsi tai nuori ei käy koulussa? Näkökulmia ja ratkaisuehdotuksia kouluakäymättömyyteen. Osallistujia oli yli 200 ja aihe herätti keskustelua panelistien lisäksi myös kuuntelijoissa. Tilaisuus oli osa Tutkitun tiedon teemavuotta, jossa myös VSLJ on vuonna 2021 mukana tiedekummitoiminnan kautta.

 

Anna ääni lapselle -kampanja ja kuntavaalikysely

Olemme osallistuneet aktiivisesti työhön sen eteen, että kuntavaaleissa 2021 valittaisiin päättäjiä, jotka huolehtivat lasten edusta ja lapsivaikutusten arvioinnista koko vaalikauden ajan. Vaikuttamisviestintää on tehty läpi kevään osana Lastensuojelun Keskusliiton koordinoimaa Anna ääni lapselle -kampanjaa. Kirjoitimme mm. yhdessä Turun kaupungin kanssa blogin kunnan lapsivaikutusten arvioinnista.

Teetimme myös kuntavaalikyselyn, johon vastasi 387 ehdokasta kymmenestä eri puoleesta. Ehdokkailta kysyttiin mm. perhekeskusmallista ja luokkakokojen rajoittamisesta. Heitä pyydettiin myös arvottamaan kunnan vastuulla olevia tehtäviä oman näkemyksensä mukaiseen tärkeysjärjestykseen budjetista päätettäessä. Lue lisää Demokraatin uutisesta.

 

Nostoja vaikuttamistyön keväästä

  • VSLJ:n hallituksen ja alueen kansanedustajien tapaaminen, 10 edustajaa kuudesta eri puolueesta
  • Kahdeksan yksittäistä kansanedustajatapaamista
  • Lausunto järjestöjen rahoituksen tulevaisuudesta OKM:lle
  • Näkyvyys paikallismediassa (lue esimerkiksi mielipidekirjoituksemme sekä aliokirjoitus)
  • Sijaishuollon juhlapäivä Care Dayn alueellinen koordinointi, juhlapäivän alueellisen dialogin järjestäminen

 

Lastensuojelujärjestöjen yhteinen ääni

Olemme osallistuneet kevään aikana asiantuntijoina useisiin erilaisiin työryhmiin ja verkostoihin niin valtakunnallisesti kuin alueellisesti. Tuomme ryhmissä ja verkostoissa esiin mm. järjestöjen ääntä sekä jäsenjärjestöjen työtä ja osaamista. Esimerkkejä työryhmistä tai verkostoista ovat Lastensuojelun Keskusliiton lapsi- ja perhepoliittinen neuvottelukunta, Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveysjärjestöjen neuvottelukunta, maakunnallinen lape-ohjaus- ja toimeenpanoryhmä, Turun kaupungin Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä sekä Turun kaupungin aluekehittämisen työryhmät, joissa olemme joko olleet itse edustajina tai koordinoineet jäsenjärjestöedustuksen.

Katso kaikki VSLJ:n toimijaelimet ja verkostot täältä.

 

Yhteen kokoamista

Maaliskuussa koordinoimme tapaamisen Turussa 2. asteen nuorten kanssa toimiville tahoille. Tarve erityisesti ammatillisen puolen tuelle nostettiin esiin järjestön hallituksen ja Turun kaupungin yhteisessä Round table -keskustelussa joulukuussa. Tapaamisen seurauksena kaupunki mm. koosti yhdessä nuorten kanssa nuorten tuen oppaan, johon on koottu eri toimijoiden matalan kynnyksen palveluita nuorille.

Lisäksi kyselimme keväällä jäsenjärjestöiltämme havaintoja koronavuoden vaikutuksista lapsiin ja nuoriin. Koonti vastauksista toimitettiin kokonaisuudessaan Turun kaupunginhallitukselle. Kevään aikana järjestöiltä on kerätty tietoa myös vuoden 2020 tunnusluvuista. Jäsenjärjestöiltämme saatujen havaintojen ja tietojen ansiosta pystymme tekemään vaikuttavampaa työtä niin järjestöjen kuin alueen lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi.

Lue lisää blogista: Mitä lapsille, nuorille ja perheille kuuluu koronavuoden jälkeen? Järjestöjen havaintoja asiakasrajapinnasta

 

VSLJ:n jäsenjärjestöyhteistyötä

Olemme pyrkineet myös edistämään jäsenjärjestöjen keskinäistä yhteistyötä sekä tietoa ja osaamista. Poimintoja tällaisesta työstä keväällä ovat:

  • Useaan eri jäsenjärjestöjen ohjausryhmään osallistuminen
  • Toiminnanjohtajien etäkahvit
  • Heideken Akatemia
  • Viestintäverkoston tapaamiset ja koulutus

 

VSLJ:n kehittämistyötä ja -työn tuloksia

Alkuvuoden aikana järjestössä on käynnistynyt uusi Kotoa kouluun -toiminta, josta pääset lukemaan lisää täältä. Lisäksi Halisissa käynnistyi alkuvuodesta lastensuojelujärjestöjen yhteinen hanke. Lisää Halisten hankkeesta täällä.

Perhelinjan toiminta jatkuu vuoden loppuun saakka ja toiminnalle on haettu kevään STEA:n avustushaussa rahoitusta Ak-toiminnalle toimintamallin vakiinnuttamiseksi ja kehittämiseksi. Perhelinjan tavoitteena on saada lastensuojelujärjestöjen tarjoama tuki kiinnitetyksi osaksi Varsinais-Suomen kuntien ja tulevan hyvinvointialueen lapsi- ja perhepalveluiden kokonaisuutta, esimerkiksi perhekeskuksia.

VSLJ:n Linkki-toiminnassa kevät on ollut työntäyteinen ja asiakastyö on pitänyt linkkiläiset kiireisinä. Kevään kuulumisista pääset lukemaan Linkin verkkosivuilta.

Viestintää, uudistuksia ja tulevan syksyn suunnittelua

Keväällä mm. jäsenjärjestöjen toimintaa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiin vaikuttavia asioita on nostettu esiin verkkosivuilla ja blogissa, jäsentiedotteissa, uutiskirjeissä sekä Facebookissa ja Twitterissä. Kuntiin on viestitty suoraan tulevan syksyn järjestömessuista, järjestöjen kesän toiminnasta sekä esittelyistä ammattilaisille ja tuleville ammattilaisille. Läpi kesän kanavissamme tulee myös näkymään yhteistyössä Turun kaupungin ja Tykkää turkulaisesta! -kampanjan kanssa tehty nuorten tuen kesäkampanja, johon kannustamme kaikkia järjestöjä mukaan.

Uusi strategia, uudet verkkosivut ja palvelukartat

Kevät on ollut ennen kaikkea täynnä suuria uudistuksia. VSLJ:n strategiakausi päättyy vuoden 2021 loppuun, ja uutta strategiaa on työstetty ahkerasti. Syksyllä päästään myös näkemään VSLJ:n uudet verkkosivut. Samalla myös koko väripaletti menee uusiksi, jotta pystyisimme jatkossa vastaamaan paremmin saavutettavuusvaatimuksiin ja näin palvelemaan yhdenvertaisesti kaikkia käyttäjiä.

Aloitimme myös palvelukarttojen uudistamisen, ja päivitettyjä tietoja palveluista on kerätty järjestöiltä läpi kevään. Tavoitteena on vastata entistäkin paremmin Varsinais-Suomen sisote-alan ja järjestöjen ammattilaisten tarpeisiin sekä edistää järjestöjen palveluihin ohjaamista. Uudistettujen painoversioiden lisäksi taustalla on ollut myös palveluiden tuominen selkeämmin VSLJ:n uusille verkkosivuille.

Syksyn tapahtumat

Kesä lähestyy kovaa vauhtia, mutta Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:ssä suunnitellaan jo tulevaa syksyä. Syksyllä aloitamme kokeiluluontoisesti avoimet esittelyt kaikille kuntien sisote-alan ammattilaisille sekä tuleville ammattilaisille. Teamsissä järjestettävissä esittelyissä tulemme avaamaan lastensuojelujärjestöjen toimintaa, järjestöyhteistyön mahdollisuuksia sekä järjestöjen palveluiden löytämistä ja niihin ohjaamista.

Järjestömessut järjestetään koronatilanteen salliessa keskiviikkona 20.10. klo 12–15 Publicumilla Turun yliopistolla. Lapsen oikeuksien päivää juhlistamme kaikille avoimen verkkotilaisuuden muodossa perjantaina 19.11. klo 10–12. Molemmat tapahtumat järjestetään yhteistyössä Turun yliopiston, Sote-akatemian ja INVEST lippulaivan kanssa. Laita päivät jo kalenteriin!

 

Kiitämme jäsenistöämme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta keväästä ja toivotamme kaikille aurinkoista kesää!