Heidekenin tiedekummit

Heidekenin tiedekummit (Heideken Academic Liaison) vahvistavat johtavaa asemaamme lastensuojelun asiantuntijoina Varsinais-Suomessa. Tiedekummit ovat Turun yliopiston ja Åbo Akademin eri tieteenalojen tutkijoita ja avainhenkilöitä, jotka toimivat linkkeinä tiedeyhteisöön. Tiedekummien ja heidän takanaan olevien joukkojen kanssa teemme yhteistyötä edistääksemme lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa tehtävän työn perustumista tutkittuun ja uusimpaan tietoon. Lastensuojelujärjestöjen yhteistyöorganisaationa välitämme tiedekummien kautta myös tiedeyhteisöön lastensuojelun kentältä nousseita ajankohtaisia havaintoja, mikä auttaa suuntaamaan tutkimusta ja opetusta lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin kannalta keskeisiin asioihin ja ilmiöihin.

Tiedekummit:

Marika Jalovaara, dosentti, tutkimusryhmän johtaja, INVEST lippulaiva (sosiologia), Turun yliopisto

Miia Tuominen, tutkimuspäällikkö, lääketieteellinen tiedekunta, Sote-akatemia, Turun yliopisto

Johanna Kallio, professori, sosiaalityö, dosentti, yhteiskuntapolitiikka, Turun yliopisto

Mia Hakovirta, akatemiatutkija, sosiaalipolitiikka, Turun yliopisto

Niina Junttila, opetusneuvos, professori, Turun yliopisto

Katarina Alanko, projektitutkija, psykologia, Åbo Akademi

Erika Lilja, projektipäällikkö, INVEST lippulaiva, Turun yliopisto

Tanja Sarlin, koordinaattori, tutkimusrahoitus, Turun yliopisto

Niko Eskelinen, tohtorikoulutettava, sosiologia, Turun yliopisto

Helena Hautala, tohtorikoulutettava, sosiologia, Turun yliopisto

 

Tutustu tutkimukseen, koulutukseen ja verkostoihin:

INVEST lippulaiva

Sote-akatemia 

Psykonet 

Tiedekummiuutisia

 

Turun yliopisto ja Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry aloittavat yhteistyön lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi

Turun yliopisto ja Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry (VSLJ ry) aloittavat ainutlaatuisen tiedekummiyhteistyön. Yhteistyöltä toivotaan ennen kaikkea tiedolla johtamisen vahvistamista ja yhteisiä, leveämpiä hartioita lasten ja nuorten…

Lue lisää
 

Mahdollisuuksien tasa-arvo toteutuu heikommin poikien keskuudessa

Tutkimuksemme mukaan vanhempien sosioekonominen huono-osaisuus ennustaa vahvemmin poikien kuin tyttöjen koulupudokkuutta. Vanhempien tuloköyhyys, viimesijaisen toimeentulotuen asiakkuus ja matala koulutus kytkeytyvät vahvemmin poikien kuin tyttöjen toisen…

Lue lisää
 

Mitä me teemme sille, että jotkut lapset ovat aivan yksin?

Lapsen oikeuksien päivän verkkotapahtumassa 20.11.2020 pohdimme, miten eri ammattilaiset voivat edistää jokaisen lapsen hyvinvointia ja uskoa tulevaisuuteen. Vaikka yhä useammat lapset ja nuoret voivat yhä…

Lue lisää