Heidekenin tiedekummit

Heidekenin tiedekummit (Heideken Academic Liaison) vahvistavat johtavaa asemaamme lastensuojelun asiantuntijoina Varsinais-Suomessa. Tiedekummit ovat Turun yliopiston ja Åbo Akademin eri tieteenalojen tutkijoita ja avainhenkilöitä, jotka toimivat linkkeinä tiedeyhteisöön. Tiedekummien ja heidän takanaan olevien joukkojen kanssa teemme yhteistyötä edistääksemme lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa tehtävän työn perustumista tutkittuun ja uusimpaan tietoon. Lastensuojelujärjestöjen yhteistyöorganisaationa välitämme tiedekummien kautta myös tiedeyhteisöön lastensuojelun kentältä nousseita ajankohtaisia havaintoja, mikä auttaa suuntaamaan tutkimusta ja opetusta lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin kannalta keskeisiin asioihin ja ilmiöihin.

Tiedekummit:

Marika Jalovaara, dosentti, taloussosiologia, erikoistutkija, INVEST lippulaiva, Turun yliopisto

Miia Tuominen, tutkimuspäällikkö, lääketieteellinen tiedekunta, Sote-akatemia, Turun yliopisto

Johanna Kallio, professori, sosiaalityö, dosentti, yhteiskuntapolitiikka, Turun yliopisto

Mia Hakovirta, akatemiatutkija, sosiaalipolitiikka, Turun yliopisto

Niina Junttila, opetusneuvos, professori, Turun yliopisto

Katarina Alanko, projektitutkija, psykologia, Åbo Akademi

Maria Maunula, tutkimuskoordinaattori, INVEST lippulaiva, Turun yliopisto

Tanja Sarlin, koordinaattori, tutkimusrahoitus, Turun yliopisto

Niko Eskelinen, tohtorikoulutettava, sosiologia, Turun yliopisto

Helena Hautala, tohtorikoulutettava, sosiologia, Turun yliopisto

 

Tutustu tutkimukseen, koulutukseen ja verkostoihin:

INVEST lippulaiva

Sote-akatemia 

Psykonet