Asiantuntijatyö

Olemme asiantuntijoina mukana useissa erilaisissa ohjausryhmissä, työryhmissä ja verkostoissa. Teemme työtä niin kansallisella tasolla kuin maakunnallisissa ja paikallisissa foorumeissa, joissa pyrimme tuomaan jäsenjärjestöjemme ääntä kuuluviin. Asiantuntijatyö sisältää niin järjestöjen äänen tuomista kuuluville esim. kuntatoimijoille, mutta myös järjestöjen välisen ja sisäisen osaamisen tukemisena. Tuomme esiin jäsenjärjestöjen työtä ja osaamista lukuisissa ohjausryhmissä, minkä lisäksi olemme mukana asiantuntija- ja vaikuttajaroolissa niin maakunnan kun valtakunnankin tasolla.

Toimijaelimet ja verkostot, joissa olemme mukana:

 • STM:n sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunta
 • Lastensuojelun Keskusliiton toimeenpanon neuvottelukunta
 • Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen hallitus (Vasso)
 • Varsinais-Suomen Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma; Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -alatyöryhmä
 • Maakunnan LAPE -hankkeen ohjausryhmä
 • Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Lupa auttaa -hanke
 • Turun lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen työryhmä
 • Turun LAPE -työryhmä
 • Kaarinan LAPE -työryhmä
 • Raision LAPE-työryhmä
 • Vamos Turku ohjausryhmä
 • MLL Varsinais-Suomen piirin Perhekeskus Marakatin ohjausryhmä
 • Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry:n Moip!-hankkeen ohjausryhmä
 • Turun Valikko-ryhmä
 • Turun Nuoret -verkosto
 • Eroauttaja -verkosto
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osallisuus -alatyöryhmä
 • HYTE-järjestötyöryhmä
 • Auta Lasta, Veturointi -ohjausryhmä