Asiantuntijatyö

Olemme asiantuntijoina mukana useissa erilaisissa ohjausryhmissä, työryhmissä ja verkostoissa. Teemme työtä niin kansallisella tasolla kuin maakunnallisissa ja paikallisissa foorumeissa, joissa pyrimme tuomaan jäsenjärjestöjemme ääntä kuuluviin. Asiantuntijatyö sisältää niin järjestöjen äänen tuomista kuuluville esim. kuntatoimijoille kuin myös järjestöjen välisen ja sisäisen osaamisen tukemista. Tuomme esiin jäsenjärjestöjen työtä ja osaamista lukuisissa ohjausryhmissä, minkä lisäksi olemme mukana asiantuntija- ja vaikuttajaroolissa niin maakunnan kun valtakunnankin tasolla.

Toimijaelimet ja verkostot, joissa olemme mukana:

Valtakunnalliset 

 •       Lastensuojelun Keskusliiton hallitus
 •       Lastensuojelun Keskusliiton lapsi- ja perhepoliittinen neuvottelukunta
 •       Lastensuojelun Keskusliiton lastensuojelun neuvottelukunta
 •       Lastensuojelun Keskusliiton osallisuuden edistämisen neuvottelukunta

Varsinais-Suomi

 • Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän järjestöjaosto
 • Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveysjärjestöjen neuvottelukunta
 • Maakunnallinen lape-ohjaus- ja toimeenpanoryhmä
 • Turun kaupungin Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä
 • Kaarinan kaupungin Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä
 • Kaarinan lasten ja nuorten tunne- ja turvataitojen kehittämistyöryhmä
 • Round table -työryhmä
 • Turun kaupungin aluekehittämisen työryhmät (järjestöedustajina: VSLJ ry, Turun ensi- ja turvakoti ry, MLL Varsinais-Suomen piiri ry, Sateenkaari Koto, V-S FinFami, Turun 4H-yhdistys, KOTA ry, SPR Nuorten turvatalo, Auralan Nuoret)
 • Viranomaispalaveri Turun kanssa
 • Ehkäisevän päihdetyön projektiryhmä
 • Nuorten päihdemyrkytysten ehkäisytyöryhmä MYKY
 • Turun Nuoret verkoston työrukkanen
 • Eroauttaja-verkosto

Tiedeyhteistyö 

Jäsenjärjestöt

 • Auta lasta ry:n Veturointi-ohjausryhmä
 • Helsingin Diakonissalaitos Vamos Turun ohjausryhmä
 • JärjestöSotehanke 113:n ohjausryhmä- ja sopimuskumppaniryhmä
 • Linkki-toiminnan kumppanuustyöryhmä
 • Lounais-Suomen Marttojen Arjen taitoja ja työelämätaitoja kylissä ja kortteleissa -hankkeen ohjausryhmä
 • MLL V-S:n piirin Marakatin kehittämisryhmä
 • Perhekuntoutuskeskus Lausteen Asiakkaasta kumppaniksi -ohjausryhmä
 • Turun Valkonauha ry:n Kaikkien naisten talo -ohjausryhmä
 • Varsinais-Suomen Mielenterveysoamiset  FinFami ry:n Kysy nuorelta -ohjausryhmä
 • Viestintäverkosto  

  Muut

 • KOY Heideken
 • Tälpuol Jokkee hallitus