Asiantuntijatyö

Olemme asiantuntijoina mukana useissa erilaisissa ohjausryhmissä, työryhmissä ja verkostoissa. Teemme työtä niin kansallisella tasolla kuin maakunnallisissa ja paikallisissa foorumeissa, joissa pyrimme tuomaan jäsenjärjestöjemme ääntä kuuluviin. Asiantuntijatyö sisältää niin järjestöjen äänen tuomista kuuluville esim. kuntatoimijoille kuin myös järjestöjen välisen ja sisäisen osaamisen tukemista. Tuomme esiin jäsenjärjestöjen työtä ja osaamista lukuisissa ohjausryhmissä, minkä lisäksi olemme mukana asiantuntija- ja vaikuttajaroolissa niin maakunnan kun valtakunnankin tasolla.

Toimijaelimet ja verkostot, joissa olemme mukana:

 • STM:n sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunta
 • Lastensuojelun Keskusliiton hallitus
 • Lastensuojelun Keskusliiton lapsi- ja perhepoliittinen neuvottelukunta
 • Lastensuojelun Keskusliiton lastensuojelun neuvottelukunta
 • Lastensuojelun Keskusliiton osallisuuden edistämisen neuvottelukunta
 • Varsinais-Suomen järjestämissuunnitelman toimeenpanon lasten, nuorten ja perheiden työryhmä
 • Turun kaupungin alueellinen kehittämistyöryhmä
 • Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän järjestöjaosto
 • Turun kaupungin Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä
 • Kaarinan kaupungin Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä
 • Nuorten päihdemyrkytysten ehkäisytyöryhmä MYKY
 • Round table -työryhmä
 • #MeTurku-ryhmä
 • Turun Nuoret verkoston työrukkanen
 • Eroauttaja-verkosto
 • Maakunnallinen lape-ohjausryhmä
 • Salon perhekeskustyöryhmä
 • Kaarinan lasten ja nuorten tunne- ja turvataitojen kehittämistyöryhmä
 • Linkki-toiminnan kumppanuustyöryhmä
 • Viranomaispalaveri Turun kanssa
 • Helsingin Diakonissalaitos Vamos Turun ohjausryhmä
 • Perhekuntoutuskeskus Lausteen Asiakkaasta kumppaniksi -ohjausryhmä
 • Auta lasta ry:n Veturointi-ohjausryhmä
 • MLL V-S:n piirin Marakatin kehittämisryhmä
 • Turun Valkonauha ry:n Kaikkien naisten talo -ohjausryhmä
 • V-S FinFamin Kysy nuorelta -ohjausryhmä
 • Lounais-Suomen Marttojen Arjen taitoja ja työelämätaitoja kylissä ja kortteleissa -hankkeen ohjausryhmä
 • Viestintäverkosto
 • Perhetalo Heidekenin turvallisuustyöryhmä
 • KOY Heideken
 • Tälpuol Jokkee hallitus
 • JärjestöSotehanke 113:n ohjausryhmä- ja sopimuskumppaniryhmä
 • Nefer -hankkeen vaikuttajaverkosto
 • Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen hallitus (Vasso)
 • Linkin yhteistyöverkosto
 • Järjestö hyte-työryhmä
 • Heidekenin tiedekummit