Lastensuojelujärjestöjen toiminta vuonna 2019

Eletään syksyä 2020, mutta moni varmasti jakaa tunteen siitä, että vuosi on jo kestänyt tavallista kauemmin. Keskellä viime kevään poikkeusoloja toteutimme jäsenjärjestöillemme vuosittaisen tunnuslukukyselyn, joka on syksyn saapumisesta huolimatta edelleen ajankohtainen.

Tunnuslukukysely on monelle järjestölle työläs, mutta tänä vuonna kevät toi lastensuojelujärjestöille myös täysin uudenlaisia haasteita koronan muodossa. Kyselyn pohjalta tehtävä lastensuojelujärjestöjen tunnuslukuraportti on kuitenkin yksi VSLJ:n tärkeimmistä työkaluista jäsenjärjestöjen eteen tehtävässä työssä. Vuoden 2018 raportti on tuttu niin kuntakumppaneille, Heidekenin tiedekummeille kuin alueen kansanedustajillekin.

Vuoden 2019 lukujen raportoinnissa on VSLJ:n omien toimintojen lisäksi mukana 38 lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa työskentelevää jäsenjärjestöä. Näissä yhteensä 39 yhdistyksessä työskenteli viime vuonna suuri määrä ammattilaisia, kokemusasiantuntijoita ja vapaaehtoisia, joista jokainen oli moninaisessa palvelutarjonnassa tärkeä palanen. Tunnuslukukyselyyn vastaamiseen käytetty aika ei mennyt järjestöiltä keväällä hukkaan, sillä raporttia päästiin hyödyntämään jo #onneksionjoku-kampanjoinnissa ennen vuoden 2021 budjettiriihtä.

Tunnusluvuissa ei ole vielä päästy täydelliseen yhteismitallisuuteen järjestöjen tilastointitapojen erojen takia, mutta luvut osoittavat resurssien, palveluiden ja kohtaamisten laajuuden sekä moninaisuuden.

Resurssit

Vuonna 2019 järjestöjen raportoitu kokonaisrahoitus oli yli 32 miljoonaa euroa. Tämä koostui rahoituksen suuruusjärjestyksessä seuraavista kanavista:

  1. Varsinais-Suomen kuntien ostopalvelut (n. 12,1 milj. €)
  2. STEA-rahoitus (n. 8,6 milj. €)
  3. Oma varainhankinta (n. 3,6 milj. €)
  4. Muu rahoitus (esim. ESR-rahoitus, lahjoitukset, koulutukset) (n. 3,6 milj. €)
  5. Valtio (n. 2,6 milj. €)
  6. Varsinais-Suomen kunta-avustukset (n. 1,6 milj. €)

Järjestöjen osaaminen koostui 566 palkatusta työntekijästä, 160 kokemusasiantuntijasta ja yli 19 000 vapaaehtoisesta.

  • 31 järjestössä palkattuja työntekijöitä
  • 20 järjestössä kokemusasiantuntijoita
  • 29 järjestössä vapaaehtoisia

Palveluiden moninaisuus ja laajuus

Järjestöt tarjosivat vuonna 2019 palveluita ennaltaehkäisevistä lastensuojelulain mukaisiin jälkihuollon palveluihin asti. 72 % järjestöistä tuotti ennaltaehkäiseviä tai varhaisen tuen palveluita. 10 järjestöllä oli sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita, 11:llä avohuollon palveluita, seitsemällä sijaishuollon palveluita ja kahdeksalla jälkihuollon palveluita. 14 järjestöä tarjosi palveluita ammattilaisille ja 16:lla oli muita palveluita. Muut palvelut olivat esimerkiksi neuvontapalveluita, materia-avustuksia, kouluun liittyviä palveluita tai vertaisryhmiä. 20 järjestöllä oli digipalveluita, esimerkiksi chattejä, some-auttamista tai verkkoajanvarausta.

Jokaisessa Varsinais-Suomen kunnassa oli vähintään yhden VSLJ:n jäsenjärjestön palvelua saatavilla. Asiakkaita myös ohjautui palveluihin jokaisesta Varsinais-Suomen kunnasta. 36 järjestöllä oli toimipiste tai palvelua tarjottiin Turussa. Toisena tuli Kaarina 18 järjestön toimipisteellä tai palvelulla ja kolmanneksi eniten palveluja tarjosi 17 järjestöä Raisiossa.

Asiakkaat ja kohtaamiset

Tavoitettujen ihmisten tilastointitavoissa oli vaihtelua. Osa järjestöistä tilastoi yksittäisiä asiakasmääriä, osa kohtaamisia tai käyntejä ja osa valtakunnallisista järjestöistä ei tilastoi alueellisia asiakasmääriä. Vuonna 2019 yksittäisiä asiakkaita raportoitiin noin 24 700. Kohtaamiset tai käynnit koostuivat esimerkiksi yksilö- ja ryhmätoiminnoista tai työpajoista. Kohtaamisia raportoitiin noin 287 600.

Tunnuslukuraportti työkaluna 

Vuonna 2020 VSLJ:n jäsenjärjestöjen määrä on noussut 39:ään SPR Varsinais-Suomen piirin liittyessä mukaan joukkoon. Alueen lastensuojelujärjestöjen taustalla on suuri sosiaalialan ammattilaisten, kokemusasiantuntijoiden ja vapaaehtoisten joukko, joka tarvittaessa muokkaa ketterästi palveluitaan pandemian kohdatessaan.

Keväällä 2020 toteutetussa kohderyhmäkyselyssä nousi esiin, että 81 % vastaajista voisi tarpeen tullen hakea tukea tai palvelua sote-järjestöltä. Vastauksien perusteella ihmiset eivät kuitenkaan välttämättä tiedä, mistä järjestöjen palvelut löytää, keitä järjestöissä työskentelee tai millaista apu konkreettisesti on. Näin monen järjestön tekemä työ ja sen laajuus eivät aina näyttäydy selkeänä, vaan sen esille tuomiseen tarvitaan tunnuslukuraportin kaltaisia työkaluja ja palveluista viestimistä. Tämän vuoden raporttia tullaan hyödyntämään jatkossakin aktiivisesti kaikkien jäsenjärjestöjen hyväksi tehtävässä työssä.

Koko lastensuojelujärjestöjen tunnuslukuraportin löydät täältä. Tunnuslukukysely toteutetaan jälleen ensi keväänä, jolloin selviää mm. kuinka moni järjestö otti koronan aikana käyttöön digipalvelut.

Kiitos tunnuslukukyselyyn vastanneille!

 

Salli Siltanen
Viestintäasiantuntija
VSLJ ry