VSLJ kokoaa alueen lastensuojelujärjestöt yhteen

Strategiakausi 2022-2026

Strategiakaudella 2022-2026 visionamme on lastensuojelujärjestöjen saaminen tärkeäksi osaksi hyvinvointialueen tehokkuuden ja vaikuttavuuden ratkaisua. Toimintaamme ohjaavat arvomme: yhdenvertaisuus, kumppanuus, rohkeus ja avoimuus.

 •  

  Piirroskuva VSLJ:n strategiasta vuosina 2022-2026. Kuvassa joukko lapsia leikkii ulkona.
  VSLJ on lastensuojelun ja lasten oikeuksien puolestapuhuja ja edistäjä. Järjestö pyrkii parantamaan lastensuojelujärjestöjen toimintaedellytyksiä ja tekee tietoon ja tutkimukseen perustuvaa yhteiskunnallista vaikuttamistyötä. VSLJ kerää yhteen jäsenjärjestöjen osaamisen ja hyödyntää sitä tehokkaasti palvelukonseptien kehittämisessä, pilotoimisessa ja toteuttamisessa. Järjestö tekee tiivistä yhteistyötä tiedeyhteisön sekä sosiaali-, sivistys ja terveysviranomaisten kanssa. MISSIO: Jotta alueen jokainen lapsi voisi hyvin. VISIO: Lastensuojelujärjestöt ovat tärkeä osa hyvinvointialueen tehokkuuden ja vaikuttavuuden ratkaisua.  MEGATRENDIT: eriarvoistuminen, eriytyminen, tehottomuus. ARVOT: yhdenvertaisuus, rohkeus, kumppanuus, avoimuus. STRATEGISET KEHITTÄMISALUEET: tieto, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, viestintä. TOIMINNAN PAINOPISTEET: jatkuvuuden turvaaminen ja avun kohdistaminen, uudet palvelumallit, ilmiöistä piloteiksi.

   

   

   

   

   

 • Toimintasuunnitelman 2024 kansi, jossa taapero halaa naista sohvalla.

 • Vuosikertomuksen 2023 kansikuva, jossa taapero pitää aikuista käsistä puistossa.

Asiantuntija- ja vaikuttamistyö

Teemme tietoon ja tutkimukseen perustuvaa yhteiskunnallista vaikuttamistyötä. Olemme asiantuntijoina mukana useissa erilaisissa ohjausryhmissä, työryhmissä ja verkostoissa. Vaikutamme lapsen oikeuksien toteutumiseen Varsinais-Suomessa.

Kehittämistyö ja hankkeet

Teemme monipuolista ja laaja-alaista kehittämistyötä yhdessä jäsenjärjestöjen ja kuntien kanssa. Kehittämiskohteet nousevat jäsenjärjestöjen, kuntien ja asiakkaiden tarpeista.

Ammattilaisille ja opiskelijoille

Kokoamme jäsenjärjestöjemme lapsille, nuorille, lapsiperheille sekä ammattilaisille suunnattuja palveluita yhteen paperisiin ja sähköisiin palvelukarttoihin sekä verkkosivuillemme.