VSLJ kokoaa alueen lastensuojelujärjestöt yhteen

Strategiakausi 2022-2026

Strategiakaudella 2022-2026 visionamme on lastensuojelujärjestöjen saaminen tärkeäksi osaksi hyvinvointialueen tehokkuuden ja vaikuttavuuden ratkaisua. Toimintaamme ohjaavat arvomme: yhdenvertaisuus, kumppanuus, rohkeus ja avoimuus.

 • Piirroskuva VSLJ:n strategiasta vuosina 2022-2026
  VSLJ on lastensuojelun ja lasten oikeuksien puolestapuhuja ja edistäjä. Järjestö pyrkii parantamaan lastensuojelujärjestöjen toimintaedellytyksiä ja tekee tietoon ja tutkimukseen perustuvaa yhteiskunnallista vaikuttamistyötä. VSLJ kerää yhteen jäsenjärjestöjen osaamisen ja hyödyntää sitä tehokkaasti palvelukonseptien kehittämisessä, pilotoimisessa ja toteuttamisessa. Järjestö tekee tiivistä yhteistyötä tiedeyhteisön sekä sosiaali-, sivistys ja terveysviranomaisten kanssa.
  MISSIO:
  Jotta alueen jokainen lapsi voisi hyvin
  VISIO:
  Lastensuojelujärjestöt ovat tärkeä osa hyvinvointialueen tehokkuuden ja vaikuttavuuden ratkaisua.                                                MEGATRENDIT:                                                                                              eriarvoistuminen, eriytyminen, tehottomuus
  ARVOT:
  yhdenvertaisuus, rohkeus, kumppanuus, avoimuus
  STRATEGISET KEHITTÄMISALUEET:
  tieto, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, viestintä
  TOIMINNAN PAINOPISTEET:
  jatkuvuuden turvaaminen ja avun kohdistaminen, uudet palvelumallit, ilmiöistä piloteiksi

   

   

 • 2022 toimintasuunnitelman kansi

 • Nainen pitää lasta sylissään. Yläpuolella lukee Vuosikertomus 2021.

Asiantuntija- ja vaikuttamistyö

Teemme tietoon ja tutkimukseen perustuvaa yhteiskunnallista vaikuttamistyötä. Olemme asiantuntijoina mukana useissa erilaisissa ohjausryhmissä, työryhmissä ja verkostoissa. Vaikutamme lapsen oikeuksien toteutumiseen Varsinais-Suomessa.

Kehittämistyö ja hankkeet

Teemme monipuolista ja laaja-alaista kehittämistyötä yhdessä jäsenjärjestöjen ja kuntien kanssa. Kehittämiskohteet nousevat jäsenjärjestöjen, kuntien ja asiakkaiden tarpeista.

Ammattilaisille ja opiskelijoille

Kokoamme jäsenjärjestöjemme lapsille, nuorille, lapsiperheille sekä ammattilaisille suunnattuja palveluita yhteen paperisiin ja sähköisiin palvelukarttoihin sekä verkkosivuillemme.