Strategiakausi 2018-2021

Strategiakaudella 2018-2021 visionamme on vaikuttavuuden ja kumppanuuden uusi aika. Toimintaamme ohjaavat arvomme: yhdenvertaisuus, kumppanuus, rohkeus ja avoimuus.

Asiantuntija- ja vaikuttamistyö

Teemme tietoon ja tutkimukseen perustuvaa yhteiskunnallista vaikuttamistyötä. Olemme asiantuntijoina mukana useissa erilaisissa ohjausryhmissä, työryhmissä ja verkostoissa. Vaikutamme lapsen oikeuksien toteutumiseen Varsinais-Suomessa.

Kehittämistyö ja hankkeet

Teemme monipuolista ja laaja-alaista kehittämistyötä yhdessä jäsenjärjestöjen ja kuntien kanssa. Kehittämiskohteet nousevat jäsenjärjestöjen, kuntien ja asiakkaiden tarpeista.

Ammattilaisille ja opiskelijoille

Kokoamme jäsenjärjestöjemme lapsille, nuorille, lapsiperheille sekä ammattilaisille suunnattuja palveluita yhteen paperisiin ja sähköisiin palvelukarttoihin sekä verkkosivuillemme.