Kehittämistyö

Teemme monipuolista ja laaja-alaista kehittämistyötä yhdessä jäsenjärjestöjen ja kuntien kanssa. Kehittämiskohteet nousevat jäsenjärjestöjen, kuntien ja asiakkaiden tarpeista. Kehittämistyötämme ohjaavat myös kansalliset ohjelmat ja kehittämishankkeet, järjestöjen ja kuntakumppaneiden strategiat sekä rahoittajien rahoituslinjaukset. Meille on tärkeää, että kehittämistyömme koskettaa jäsenjärjestöjen arjen työtä ja hyödyttää niin järjestöjen kuin kuntienkin työtä.

Kaikki toteuttamamme hankkeet ovat johtaneet konkreettisiin tuloksiin joko jatkohankkeen muodossa tai vakiintuneena toimintana, jota on monistettu moniin eri suuntiin. Alla tarkemmin tietoa järjestömme toteuttamista hankkeista, joita RAY on rahoittanut.

Murkkuneuvola-hanke (RAY 2011-2015)

Murkkuneuvola-hankkeessa kehitettiin järjestölähtöiseen auttamistyöhön perustuvaa, ehkäisevää ja varhaisen tuen toimintaa 12–18 -vuotiaille nuorille ja heidän vanhemmilleen yhteistyössä kunta- ja järjestökumppaneiden kanssa. Kehitetty matalan kynnyksen toimintamalli nimettiin Linkki-toiminnaksi. Hankkeen aikana kehitettiin muun muassa Murkkufoorumi™ – vanhempien vertaisryhmä ja RennoX™ – nuorten hyvinvointiryhmä, joita on levitetty edelleen ammattilaisten käyttöön ohjaajan oppaiden ja koulutusten avulla. Hankkeen merkittävimpänä tuloksena RAY myönsi Linkki-toiminnalle vuoden 2016 alusta kohdennetun toiminta-avustuksen.

Yhdessä enemmän -hanke (RAY 2009-2013)

Yhdessä enemmän -hankkeen aikana tehtiin kehittämistyötä järjestöjen palvelujen entistä paremmaksi löytämiseksi ja Perhetalo Heidekenin kehittämiseksi ehkäisevän työn osaamis- ja kehittämiskeskuksena. Hankkeen aikana aloitettiin vuosittaisten Lastensuojelun järjestömessujen järjestäminen Perhetalo Heidekenillä Lapsen oikeuksien päivän yhteydessä, kehitettiin ja tuotettiin uusia palvelukarttoja järjestöjen palveluista ja kehitettiin kunta- ja järjestökyselyt järjestöjen edunvalvonnan ja kuntien päätöksenteon tueksi.  Hankkeen aikana kehitettiin myös Hakulaari.fi – sähköinen hakupalvelu, joka auttaa löytämään lastensuojelujärjestöjen tarjoamia palveluja ja toimintaa lapsille, nuorille ja perheille Varsinais-Suomessa.  Hankkeen seurauksena järjestöön saatiin vakinaistettua koordinaattorin toimi.

TUEXI – Alueellinen Nuorten Tukihenkilötoiminta -hanke (RAY 2007-2010)

TUEXI -hankkeessa kehitettiin 12-18 -vuotiaille nuorille suunnattua, ammatillisesti ohjattua tukihenkilötoimintaa yhteistyössä jäsenjärjestöjen ja kuntien kanssa. Hankkeen keskeisimpiä tuotoksia olivat TUEXI-tukihenkilötoiminnan malli, tukihenkilötoiminnan palvelukartta ja yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa tehty Tukihenkilötoiminnan laatukäsikirja Tuexi, jossa on kuvattu lastensuojelujärjestöjen tukihenkilötoiminnan periaatteet, arvot ja tärkeimmät prosessit. TUEXI-tukihenkilötoiminnan malli siirtyi jäsenjärjestöistä MLL:n Varsinais-Suomen piirin toiminnaksi vuodesta 2011 eteenpäin.

Palveluohjaus – Yhdessä arkeen(RAY 2004-2008)

Järjestön ensimmäisessä, vuosina 2004-2008 toteutetussa Palveluohjaus -hankkeessa parannettiin lapsille, nuorille ja lapsiperheille tuotettavien palvelujen yhteensopivuutta, saatavuutta ja kustannustehokkuutta. Tarkoituksena oli tehdä järjestöjen palveluntarjontaa näkyväksi, kehittää palvelujen laatua ja lisätä järjestöjen ja julkisten palveluntuottajien yhteistoimintaa siten, että palveluprosessit toteutuvat sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti asiakkaiden näkökulmasta. Hankkeessa tuotettiin muun muassa palvelukartta Varsinais-Suomessa toimivien lastensuojelujärjestöjen palveluista sekä vapaaehtoistyön eettiset periaatteet järjestöille. Hanke toimi myös Perhetalo -hankkeen sisällöllisenä kehittäjänä ja toteuttajana.