Perhelinjan kuulumisia

Perhelinja on VSLJ:n ja sen jäsenjärjestöjen yhteinen kumppanuushanke, joka alkoi vuonna 2018. Perhelinjassa tavoitteemme on ollut saada lastensuojelujärjestöjen tarjoamaa tukea Varsinais-Suomessa lapsiperheiden saataville sinne, missä sitä ei ole aikaisemmin ollut saatavilla. Hankkeen aikana palveluja on tuotu lähelle perheitä niin palveluohjausbussilla kuin etäyhteyksin.

Vuosi 2021

Vuonna 2021 Perhelinjassa painopisteemme oli yksikö- ja perhetyön vastaanottotyössä, jonka kautta lapsiperheet saivat järjestöjen ammattilaisten antamaa keskusteluapua, neuvontaa ja ohjausta eri arjen haasteisiin. Vastaanottotyön asiakastapaamisten määrä kasvoi vuodesta 2020 n. 70 % tavoittaen asiakkaita 192 kertaa. Apua haettiin erityisesti lähisuhdeväkivallan, vanhemmuuden ja mielenterveys- ja päihdeomaisten tuen teemoihin liittyen. Yhteydenottoja oli 15:sta eri Varsinais-Suomen kunnasta.

Vuoden aikana järjestimme myös verkkoluentosarjan, joka tavoitti yhteensä 372 osallistujaa. Luennot käsittelivät mm. mielenterveys- ja päihdeomaisiin, parisuhteen kriiseihin, nuorten kokemaan seksuaaliseen häirintään ja vanhempien eroon liittyviä teemoja. Ammattilaisille järjestimme 10 etänä toteutettua infoa Perhelinjan palveluista. Infoihin osallistui ammattilaisia yhteensä 21:stä eri Varsinais-Suomen kunnasta. Yksi keskeisin tulos Perhelinjassa oli viime vuonna se, että lapsiperheet löysivät järjestöjen tuen piiriin aiempaa laajemmin maakunnassa.

Miten jatkamme?

Perhelinjan toiminnalle haettiin STEA:n kohdennettua toiminta-avustusta, mutta valitettavasti rahoitusta ei myönnetty. Perhelinja jatkaa kuitenkin vuonna 2022 yksilö- ja perhetyön vastaanottotyötä siirtyneellä avustuksella, ja toistaiseksi Perhelinjan verkkosivut säilyvät VSLJ:ssä järjestöjen tukea kokoavana paikkana.

Perhelinjan koordinaatio ja esimerkiksi keskitetty palveluneuvonta järjestöjen palveluista tulee päättymään vuoden aikana, mutta järjestöt ovat jatkossakin lapsiperheiden tukena, ja esimerkiksi digipalvelut mahdollistavat koko Varsinais-Suomen alueella tarjottua tukea entistä paremmin.

Kehittämistyön juurtumista

Perhelinjan merkitys VSLJ:lle ja järjestöille itselleen on ollut erityisesti järjestöjen välisen konkreettisen yhteistyön tiivistäminen. Tämä on näkynyt mm. toisen työn parempana tuntemisena, palveluohjauksen helpottumisena ja konkreettisena toiminnan toteuttamisena lapsille, nuorille ja perheille järjestöjen kesken.

Perhelinjassa on jalkautuvien palveluiden kehittämisen lisäksi tehty samalla työtä, joka liittyy järjestökentän kokoamiseen ja selkeyttämiseen. Perhelinjan toimintamalli on ollut yksi tapa selkeyttää järjestöjen tarjoamaa tukea niin, että sitä on löydettävissä helposti yhdestä paikasta niin perheille kuin ammattilaisille.

Perhelinjan alkuperäinen tavoite siitä, että toiminta saataisiin osaksi perhekeskuksia ei hankkeen aikana toteutunut mm. soteuudistuksen kaatumisen vuoksi. Perhelinja on kuitenkin omalta osaltaan luonut pohjaa sille, että toimimme järjestöinä yhdessä meneillään olevassa sote-uudistuksessa. VSLJ:ssä tavoitteena on saada lastensuojelujärjestöjen palvelut osaksi Varsinais-Suomen hyvinvointialueen lapsi- ja perhepalveluiden rakennetta. Konkreettisesti yhteistyö jatkuu niin hyvinvointialueen, kuntien kuin järjestöjen kanssa esimerkiksi perhekeskuskehittämisessä.

Perhelinjan kehittämistyöstä on aiemmin julkaistu blogisarja

Mitä tulisi ymmärtää jalkautuvien palveluiden kehittämisestä?

Perhelinja mahdollistaa järjestöjen avun seutukuntien lapsiperheille