Katsaus VSLJ:n strategiakauden ensimmäiseen kevääseen

Kevät 2022 käynnisti Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöissä (VSLJ) uuden strategiakauden. Strategia on laadittu merkittävään murrosvaiheeseen, jossa hyvinvointialue muodostetaan ja sen toimintaa lähdetään kehittämään.

Murrosvaiheessa on tärkeää turvata järjestöjen toimintaedellytykset. Jotta ihmiset löytäisivät helpommin tarvitsemansa avun ja sen saanti olisi oikea-aikaista, tulisi järjestöjen toiminnan olla selkeämmin huomioitu hyvinvointialueen lapsi- ja perhepalveluiden järjestämisen kokonaisuudessa. Järjestöjen tulisi olla tärkeä osa hyvinvointialueen tehokkuuden ja vaikuttavuuden ratkaisua julkisten palveluiden rinnalla.

Uudessa strategiassa tähän on ajateltu päästävän sillä, että järjestöt tuottaisivat yhdessä uusia palvelumalleja sekä pilotoisivat ratkaisuja ilmiöihin. Megatrendeistä strategiaan valittiin syventyneet eriarvoisuus ja eriytyminen, joiden tulisi ohjata järjestöjen toiminnan kehittymistä. Kolmanneksi megatrendiksi valikoitui tehottomuus. Tällä viitataan tämänhetkiseen järjestelmään, jossa rahaa kuluu, mutta ongelmat eivät vähene.

VSLJ:n missio pysyy edelleen samana – teemme työtä, jotta alueen jokainen lapsi voisi hyvin.

Tutustu uuteen strategiaan tästä. 

Lastensuojelujärjestöt osaksi hyvinvointialueen rakennetta

Vuosi 2022 käynnistyi vauhdikkaasti yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa järjestetyllä aluevaalikeskustelulla sekä eri yhteistyöjärjestöjen kanssa järjestetyllä aluevaalipaneelilla. Aluevaalikeskustelun teemana oli ”Lapset ja nuoret Varsinais-Suomen hyvinvointialueen strategiaan”. Lue mitä kahdeksan eri puolueen jäsenet nostivat esiin. 

Kevään suurimpana ilonaiheena voidaan pitää sitä, että hyvinvointialue päätti avustaa järjestöjä, ja avustusten lähtökohtana on sote-järjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen. Tämän eteen VSLJ ja Varsinais-Suomen sote-järjestöjen neuvottelukunta ovat tehneet pitkään työtä.

VSLJ osallistui keväällä tiiviisti hyvinvointialueen yhdyspintojen määrittelyyn ja järjestöjen avustamisen kriteereihin kuntien ja hyvinvointialueen kesken, sekä kävi keskustelua avainhenkilöiden kanssa. Asiasta annettiin myös lausunto. Erilaisissa vaikuttajatapaamisissa viestimme, että oikea-aikainen ja riittävä apu vaatii hyvinvointialueella matriisimallia ja vahvaa tietojohtamista.

Kevään aikana osallistuimme perhekeskuskehittämisen alueellisiin ja valtakunnallisiin työryhmiin. Pyrkimyksenä eri työryhmissä on ollut, että järjestöjen palvelut tunnetaan ja huomioidaan hyvinvointialueen lapsi- ja perhepalveluita rakennettaessa. Jäsenistölle järjestimme omia perhekeskuskehittämisen foorumeita yhdessä perhekeskuskehittämisestä vastaavan Sami Luodon kanssa. Osana foorumeita järjestimme myös infokoulutuksen Palvelutietovarannosta.

VSLJ tekee jäsenjärjestöjensä palveluita tunnetuksi perhekeskustyöryhmien lisäksi myös useissa muissa työryhmissä ja verkostoissa. Tutustu asiantuntija- ja vaikuttamistyöhömme sekä työryhmiin tästä. 

 

Lastensuojelujärjestöjen toiminta ja palvelut ammattilaisten tietoisuuteen

Syksyllä 2021 kokeiluluontoisesti aloitetut lastensuojelujärjestöjen toiminnan esittelyt ammattilaisille ja opiskelijoille jatkuivat keväällä. Esittelyt ovat johdanto alueen lastensuojelujärjestöjen toimintaan, palveluihin, palveluiden löytämiseen ja niihin ohjaamiseen. Koska jokaisen asiakkaan tilanne ja tuen tarve on yksilöllinen, on tavoitteena ennen kaikkea järjestöjen toiminnan ja palvelujen tunnettuuden lisääntyminen ammattilaisten keskuudessa. Näin ammattilaiset osaavat löytää tarvitsemansa palvelut ja ohjata niihin jatkossa.

Jäsenjärjestöjen palvelut sisältäviä palvelukarttoja tilattiin kevään aikana yhteensä 405 kappaletta ja järjestöjen palveluita verkkosivuillamme tarkasteltiin lähes 950 kertaa. Toiminnasta tiedotettiin myös verkkosivujen ajankohtaista-osiossa, uutiskirjeessä ja Facebookissa. Kevään aikana toteutimme ammattilaisille myös kyselyn lapsiperheiden palveluiden etsimisestä ja palvelukartoista, ja vastaukset tulevat toimimaan pohjana palveluiden kokoamiselle jatkossa.

Kokosimme ennen kesää yhteen jäsenjärjestöjen kesäajan toimintaa, ja viestimme toiminnasta some-kanavissamme läpi kesän. Koonnista viestittiin myös jokaiseen Varsinais-Suomen kuntaan, ja siitä välitettiin tietoa Turun perusopetuksen rehtoreille. Palvelut näkyivät myös esimerkiksi Turun kaupungin verkkosivuilla.

Kevään aikana toivotimme yhden uuden jäsenjärjestön tervetulleeksi. Katso kaikki VSLJ:n jäsenjärjestöt. Jäsenjärjestöjen edustajia kokoontui yhteen perhekeskuskehittämisen lisäksi viestintäverkostoon sekä toiminnanjohtajien aamukahveille. Keräsimme jäsenistöltä tietoa myös vuoden 2021 toiminnan tunnusluvuista. Jäsenjärjestöiltämme saatujen tietojen ansiosta pystymme tekemään vaikuttavampaa työtä niin järjestöjen kuin alueen lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi.

 

Keskiössä lasten oikeudet ja hyvinvointi

Yksi tavoitteistamme on, että ammattilaisten ja päättäjien tietoisuus lasten oikeuksiin ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa lisääntyy. Laadimme keväällä aluevaltuutettujen päätöksenteon tueksi tiiviin tietopaketin hyvinvointialueen lapsista ja nuorista. Tietopaketissa annettiin strategiatason, kumppanuustason ja palvelutason toimenpide-ehdotuksia.

Tiedemaailman kumppaneidemme kanssa tehtävä Heidekenin tiedekummit -yhteistyö jatkui, ja yhteistyöstä onkin jo muodostunut pysyvä osa VSLJ:n toimintaa. Näkyvimmät osat tiedekummitoimintaa keväällä olivat yhteinen blogisarja sekä koulutus ammattilaisille yhteisö- ja yksilötason resilienssistä ja lapsen hädän kohtaamisesta.

Keväällä Turussa puhututti myös nuorten pahoinvointi, johon reagoimme yhteistyössä Turun kaupungin kanssa järjestetyllä seminaarilla. Tavoitteena oli muodostaa kuulijoille yhteinen kuva tilanteesta sekä luoda tietoon perustuvaa ymmärrystä eri ilmiöistä. Yhteensä kevään tilaisuudet ja niiden tallenteet keräsivät n. 445 kiinnostunutta kuulijaa. Lisäksi osallistuimme mm. kiusaamisen pyöreän pöydän keskusteluun sekä koulusegregaation ohjausryhmään Turussa.

Kehittämistyötä lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi

Nostamme esiin järjestöjen ääntä ja työskentelemme missiomme eteen myös esimerkiksi Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmissä Turussa ja Raisiossa, Turun kaupungin laajennetuissa oppilashuoltotyöryhmissä ja neljän jäsenjärjestömme ohjausryhmässä. Olemme lastensuojelujärjestöjen yhteinen ääni, ja pyrimme edistämään eri toimijoiden yhteistyötä.

Yhdessä kumppaneiden kanssa tehtävä VSLJ:n oma kehittämistyö jatkui Linkki-toiminnassa, Kotoa kouluun -toiminnassa sekä siirtyvällä rahoituksella Halisten hankkeessa.

Linkissä päästiin parantuneen koronatilanteen takia käynnistämään vertaisryhmät, ja keskusteluavun piiriin hakeutui etenkin perheitä. Lue Linkin kevään kuulumisia täältä. Kotoa kouluun -toiminnassa saatiin keväällä iloisia uutisia; Turun asukasbudjetista varmistui rahoitus, jonka turvin toiminta jatkuu ainakin vuoden 2023 loppuun. Kotoa kouluun keväästä voit lukea lisää täältä.

Tutustu kehittämistyöhön ja hankkeisiin tästä.

Katseet kohti tulevaa syksyä

Keväällä teimme myös paljon työtä tulevan syksyn eteen, ja monet kevään toiminnoista jatkuvat. Syksyssä on mukana myös juhlan tuntua, sillä Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry täyttää marraskuussa 20 vuotta. VSLJ:n ovat perustaneet alueella toimivat lastensuojelujärjestöt, ja syksyllä tuomme esiin jäsenjärjestöjemme työtä VSLJ20-kampanjan muodossa.

Muista merkata kalenteriisi myös Lastensuojelun järjestömessut ja koulutusaamu to 8.9. klo 9-11/11.15-13 sekä Lapsen oikeuksien viikon verkkotilaisuus ke 16.11. klo 9.00 alkaen!